BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phát hành 300 triệu USD trái phiếu Chính phủ

Cập nhật ngày: 13/03/2009 - 11:19

Vốn thu từ phát hành trái phiếu Chính phủ sẽ dành cho các công trình vùng khó khăn. Ảnh: VNN

Mệnh giá trái phiếu: 100 USD/trái phiếu hoặc bội số của 100 USD sẽ được phát hành tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Trái phiếu chỉ dành cho các thành viên đấu thầu trái phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sẽ phát hành dưới hình thức ghi sổ.

Trái phiếu có lãi suất cố định áp dụng cho cả kỳ hạn; lãi suất được quy định khống chế mức trần tối đa, còn lãi suất trúng thầu được xác định trên cơ sở kết quả đấu thầu. Tiền lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ hàng năm vào ngày phát hành trái phiếu. Tiền gốc trái phiếu được thanh toán một lần bằng mệnh giá khi đến hạn.

Bộ Tài chính cho biết, trái phiếu sẽ được niêm yết, giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Chủ sở hữu trái phiếu được quyền chuyển nhượng, tặng, thừa kế, hoặc sử dụng để cầm cố trong các quan hệ tín dụng... theo các quy định của pháp luật.

Việc phát hành trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ được thực hiện theo Quyết định số 211/QĐ-TTg về việc phát hành trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ trên thị trường vốn trong nước của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Tài chính đã chủ trì cùng với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư... phát hành trái phiếu để huy động vốn cho các công trình trọng điểm phục vụ nhập khẩu thiết bị, máy móc.

(Theo Vietnamnet)