Văn hóa - Giải trí   Đất nước mến yêu

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quảng Bình: Chính thức mở tuyến du lịch khám phá hang động Tú Làn

Cập nhật ngày: 05/06/2014 - 05:36

Cảnh quan trong hệ thống hang động Tú Làn

Tuyến du lịch này có 8 điểm tham quan ở các hang Chuột, Hung Ton, Tú Làn, Ken, Kim, Sơng, Ươi và Bí Mật.

Tour một ngày sẽ có hai điểm tham quan là hang Chuột và hang Hung Ton. Tour hai ngày một đêm có bốn điểm tham quan là hang Hung Ton, Tú Làn, Ken và Kim. Tour ba ngày hai đêm có sáu điểm tham quan là các hang Chuột, ung Ton, Tú Làn, Kim,  Ken và Sơng. Tour bốn ngày ba đêm với bảy điểm tham quan ở các hang là Chuột, Hung Ton, Tú Làn, Kim, Ken, Ươi và Bí Mật.

Tuyến du lịch này được định hình là du lịch khám phá, sinh thái và văn hóa mang tính bản địa, với các điểm nhấn khác với các tuyến du lịch đã có ở tỉnh: Đó là du khách có thể ăn, ở và sinh hoạt cùng với đồng bào người dân tộc thiểu số và cư dân địa phương trên chặng đường khám phá…

Theo TTO