Khánh thành khu C-D Trung tâm thương mại Long Hoa

Ngày 21.1, Công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Tây Ninh (Tập đoàn Hoàng Quân) đã tổ chức lễ khánh thành khu C-D Trung tâm thương mại Long Hoa.