Mứt quê

Những chảo mứt dừa của mẹ luôn thắm sắc màu. Mà nào đâu chỉ có mứt dừa, mẹ tôi còn làm mứt chùm ruột, mứt chuối, mứt gừng nữa...