BAOTAYNINH.VN trên Google News

82 năm, chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng

Cập nhật ngày: 02/02/2012 - 06:10

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của lịch sử, là sản phẩm của sự kết hợp của chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, kết hợp giữa dân tộc và giai cấp, dân tộc và thời đại, chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân; là bước ngoặt quyết định của cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, giai cấp công nhân Việt Nam thông qua Đảng tiên phong của mình bước lên vũ đài chính trị, thực hiện sứ mệnh lịch sử vẻ vang: lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người trên đất nước Việt Nam.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010 - 2015

82 năm qua, dưới sự dìu dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Đảng ta đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua bao chông gai, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đảng ta đã viết vào lịch sử nước nhà những trang vàng chói lọi. Với cách mạng mùa Thu năm 1945 và chiến thắng Điện Biên Phủ đã vĩnh viễn khép lại chế độ thực dân Pháp đô hộ nước ta. Hơn 20 năm sau Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân đánh đuổi đế quốc Mỹ ra khỏi bờ cõi, thống nhất đất nước bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Từ đó đến nay, Đảng ta lại tiếp tục thể hiện bản lĩnh và trí tuệ của mình trong một cuộc trường chinh mới đầy sáng tạo, lãnh đạo dân tộc ta tiến hành công cuộc đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi rõ rệt diện mạo của đất nước: đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ta ngày càng được cải thiện; sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên rất nhiều, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp.

Ôn lại chặng đường 82 năm lịch sử vẻ vang trong kháng chiến cứu nước cũng như trong hoà bình xây dựng chủ nghĩa xã hội, chúng ta có quyền tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, luôn giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, trung thành vô hạn với giai cấp và lợi ích dân tộc; kiên định, vững vàng trước mọi thách thức hiểm nghèo, sáng suốt trong vai trò lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. Chúng ta tự hào về dân tộc ta, nhân dân ta anh hùng và sáng tạo, đã hết lòng, hết sức đi theo con đường cách mạng, thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ Đảng Cộng sản Việt Nam và gắn bó, thân thương gọi Đảng Cộng sản Việt Nam là “Đảng ta”.

Đảng bộ Tây Ninh là một bộ phận máu thịt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi chung của sự nghiệp cách mạng cả nước. Ngay từ những ngày đầu thành lập vào cuối năm 1946, Đảng bộ Tây Ninh đã lãnh đạo quân và dân Tây Ninh anh dũng đấu tranh, giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Mùa xuân lịch sử năm 1975, hoà cùng khí thế cách mạng tiến công của cả nước, quân và dân Tây Ninh dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ đã đồng loạt tấn công “đem sức ta mà giải phóng cho ta”, giành chính quyền về tay nhân dân. Trong gần 37 năm kể từ ngày giải phóng và 26 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Đảng bộ Tây Ninh đã không ngừng lớn mạnh, lãnh đạo nhân dân Tây Ninh đạt nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, an ninh-quốc phòng, đối ngoại.

Tỉnh uỷ Tây Ninh tiếp Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đến thăm và chúc Tết Nhâm Thìn

Tự hào với truyền thống lịch sử của Đảng ta, những năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Tây Ninh phấn đấu thi đua và đạt được các kết quả nổi bật. Sau một năm làm việc đầy nỗ lực và trách nhiệm, năm 2011, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp, sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh tiếp tục đạt được kết quả khá toàn diện, 20/23 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt Nghị quyết đề ra. Duy trì đà tăng trưởng kinh tế ở mức cao (tăng 14%), thu nhập bình quân đầu người đạt 1.990 USD. Sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn đạt hiệu quả cao, năm 2011 là năm đầu tiên xuất khẩu đạt kim ngạch cao trên 1,1 tỷ USD. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt trên 4.000 tỷ đồng. Công tác an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của người dân ngày càng nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ, Tết và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016. Riêng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, tỉnh đã trích từ ngân sách trên 50 tỷ đồng để chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui xuân đón Tết…

Quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, biên giới thiêng liêng của Tổ quốc trên địa bàn tỉnh luôn giữ vững ổn định, hoà bình. Lĩnh vực văn hoá, xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực, chất lượng dạy và học được nâng lên và ngày càng đi vào thực chất hơn; công tác chăm sóc sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh cho nhân dân có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng lên. Vấn đề bình đẳng giới và công tác cán bộ trẻ, cán bộ nữ được đặc biệt quan tâm. Đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân được tăng cường.

Với việc tiếp tục thực hiện khâu đột phá về công tác cải cách hành chính, hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp ngày càng có hiệu lực, hiệu quả, góp phần giảm bớt phiền hà cho nhân dân và tạo ra môi trường thông thoáng, điều kiện thuận lợi trong thu hút đầu tư. Công tác dân vận được quan tâm thường xuyên, chất lượng hoạt động của Mặt trận và đoàn thể được nâng lên, nhất là tiếp tục tham gia tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động giải quyết các tranh chấp khiếu nại, tố cáo về đất đai phức tạp đông người, xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Minh Trọng khen thưởng các tập thể thực hiện tốt công tác Mặt trận năm 2011

Những kết quả đạt được nêu trên bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân quyết định là từ sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ trên tinh thần nói đi đôi với làm, nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Đó là sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cao của đại bộ phận cán bộ, đảng viên; sự đồng thuận, tính năng động, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân và các thành phần kinh tế trong sản xuất, kinh doanh, đã đóng góp to lớn, tích cực vào thành tựu chung của tỉnh nhà.

Kỷ niệm 82 năm thành lập Đảng, chúng ta càng trân trọng, nâng niu và gìn giữ những thành quả của cách mạng. Càng tự hào về truyền thống của Đảng, chúng ta càng phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, quyết tâm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”, thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước tiến lên trong thời kỳ đổi mới, đoàn kết, hội nhập và phát triển bền vững.

DUY NHÃ - MINH NGUYỄN