baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh: Giám sát tình hình thực hiện quy hoạch ngành

Cập nhật ngày: 21/06/2010 - 05:25

Từ ngày 18.6.2010, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức đợt giám sát tình hình thực hiện quy hoạch các ngành, các lĩnh vực đã thông qua HĐND tỉnh. Ông Phan Văn Sử- Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn.

Ban KT-NS HĐND tỉnh làm việc với Sở NN-PTNT

Trong đợt này, Đoàn giám sát Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với các ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Công thương, Xây dựng, Văn hoá- Thể thao và Du lịch, Lao động- Thương binh và Xã hội. Nội dung giám sát tập trung vào các vấn đề chủ yếu như: tình hình triển khai và kết quả thực hiện các quy hoạch ngành, lĩnh vực từ khi được HĐND tỉnh thông qua; tiến độ đầu tư xây dựng thực hiện các chương trình, dự án trọng tâm theo quy hoạch được phê duyệt trong thời gian qua; công tác kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch phù hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh; đánh giá mối quan hệ giữa các ngành chức năng có liên quan đến việc triển khai quy hoạch; những khó khăn, thuận lợi…

Ngày đầu tiên, Đoàn giám sát Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh đã làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nghe báo cáo tình hình thực hiện 4 quy hoạch thuộc ngành quản lý triển khai là: Quy hoạch 3 loại rừng; Quy hoạch tổng thể phát triển thuỷ sản; Quy hoạch bố trí dân cư giai đoạn 2006-2010 và Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn. Qua đó, Đoàn giám sát ghi nhận những thuận lợi, khó khăn và những kiến nghị của ngành để tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND tỉnh.

S.T