BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Kinh tế Xã hội HĐND Thành phố: Giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Chi cục thuế

Cập nhật ngày: 13/09/2014 - 06:39

Theo báo cáo của Chi cục thuế Thành phố, đến tháng 8.2014, ngành Thuế thu được 165 tỷ 772 triệu đồng, đạt 59,93% so dự toán, tăng 13,53% so cùng kỳ. Các khoản thu tăng so cùng kỳ là thuế môn bài đạt 116,29%, thu khác đạt 268,30%, thuế Tài nguyên đạt 103,96%, thu tiền sử dụng đất đạt 142,86%, thu phí lệ phí đạt 127,7%, thuế tiêu thụ đặc biệt đạt 83,27%, thuế Thu nhập doanh nghiệp đạt 94,13%, thu tại xã đạt 100,56%. Các khoản thu giảm so cùng kỳ là lệ phí trước bạ, thuế giá trị gia tăng.

Đội thuế phường/xã thu đạt cao so dự toán, trong đó cao nhất là xã Tân Bình, thấp nhất là phường IV. Trong 8 tháng qua có 357 lượt hộ được miễn giảm thuế với số tiền hơn 245 triệu đồng.

Người dân đến làm thủ tục nộp thuế. Ảnh minh hoạ

Về quản lý nợ thuế tồn đọng, đến ngày 31.8 là 17 tỷ 387 triệu đồng, trong đó nợ có khả năng thu hồi hơn 3 tỷ đồng, nợ không có khả năng thu hồi hơn 12 tỷ đồng, nợ chờ xử lý hơn 1 tỷ đồng.

Từ nay đến cuối năm 2014 Chi cục thuế Thành phố đẩy mạnh công tác thu nợ, xử lý nợ thuế đúng luật, đúng quy trình, đảm bảo số nợ thuế so với tổng số thu thực đạt tỷ lệ nợ đọng dưới 5%.

Tại buổi giám sát, Đoàn trao đổi, thảo luận cùng lãnh đạo chi cục thuế, làm rõ những thuận lợi cũng như khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị thời gian qua.

Thanh Vinh