BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban thường vụ Tỉnh uỷ: Thành lập 10 tổ công tác dự kiểm điểm tự phê bình và phê bình

Cập nhật ngày: 29/09/2012 - 05:03

(BTN)- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa ban hành Quyết định phân công cán bộ lãnh đạo và chuyên viên dự kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) ở các cấp uỷ, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phân công các đồng chí trong Thường trực Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Tỉnh uỷ viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên theo dõi địa bàn các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ theo 10 nhóm công tác do Thường trực Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Tỉnh uỷ viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng nhóm, dự kiểm điểm ở ban thường vụ cấp uỷ, tổ chức Đảng; tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh.

Nhóm công tác có nhiệm vụ thẩm định nội dung công tác chuẩn bị cho kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân ở ban thường vụ cấp uỷ, tổ chức Đảng; tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh (đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phân công). Phối hợp với ban thường vụ các cấp uỷ, tổ chức Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh định thời gian tổ chức kiểm điểm đối với tập thể. Thời gian kiểm điểm cá nhân sẽ do đồng chí trưởng nhóm quy định. Tham dự hội nghị kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân ban thường vụ các cấp uỷ, tổ chức Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh, đồng thời tham mưu Bộ phận Thường trực giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) đánh giá kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân của ban thường vụ các cấp uỷ, tổ chức Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị (được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phân công).

Được biết, thời gian kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) đối với tập thể và cá nhân ban thường vụ các cấp uỷ, tổ chức Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh sẽ tiến hành từ nay đến giữa tháng 11.2012.

Minh Nguyễn