BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Tây Ninh

Cập nhật ngày: 07/08/2014 - 09:10

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Thành ủy báo cáo với đoàn công tác các nội dung về chuẩn bị phục vụ đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; việc thực hiện Thông báo kết luận của Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy năm 2013.

Theo báo cáo của Thành ủy, để chuẩn bị cho công tác đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020, Thành ủy đã ban hành các quyết định, công văn chỉ đạo thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội và tổ chức họp phân công nhiệm vụ thành viên. Đã thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020, theo đó danh sách quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 có 80 đồng chí, trong đó nữ chiếm 36,25%; quy hoạch cấp xã, phường có 147 đồng chí. Cán bộ được quy hoạch cho đại hội lần này có độ tuổi trẻ, có trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Phuông đã định hướng một số việc trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, trong đó tập trung vào công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Phương Ngân