BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cần điều chỉnh hoạt động của viên chức sự nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ (*)

Cập nhật ngày: 17/05/2010 - 11:26
HTML clipboard

(ảnh minh hoạ)

Chuẩn bị các dự án luật sẽ được Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 7 sắp tới, Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị đối với dự án Luật Viên chức. Tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau như: Về phạm vi điều chỉnh, đại biểu đề nghị dự thảo luật chỉ điều chỉnh viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, vì mục tiêu của khu vực công lập đặt việc phục vụ người dân lên hàng đầu, còn khu vực ngoài công lập ngoài mục tiêu phục vụ còn mục tiêu vì lợi nhuận; Về đối tượng điều chỉnh, đại biểu đề nghị nên quy định cho phép người Việt Nam định cư ở nước ngoài (nhưng chưa thôi quốc tịch Việt Nam) được làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ để nâng cao chất lượng hoạt động các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, chăm sóc sức khoẻ, nghiên cứu khoa học… quy định này còn có tác dụng thu hút nhân tài, khai thác và tận dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cả trong và ngoài nước, đồng thời quy định này cũng phù hợp với Hiến pháp 1992.

Về việc cho phép viên chức được tham gia góp vốn, thành lập công ty TNHH, Công ty Cổ phần, Công ty hợp danh và DNTN, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, vấn đề này có ý kiến đề nghị không nên cho phép viên chức được tham gia góp vốn thành lập các loại hình kinh tế trên, bởi như thế sẽ chi phối, ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả công việc của viên chức nhất là viên chức quản lý. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho phép viên chức được tham gia góp vốn, thành lập các loại hình kinh tế trên trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác. Các đại biểu thống nhất đề nghị cho phép viên chức được tham gia góp vốn, thành lập một số loại hình doanh nghiệp trên.

Về thời gian, kéo dài thời gian làm việc đối với viên chức, các đại biểu đề nghị cho phép kéo dài thời gian làm việc của viên chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có đủ sức khoẻ sau khi được giải quyết chế độ hưu, nếu có nguyện vọng và đơn vị cần huy động… thì đơn vị sự nghiệp có thể thoả thuận ký hợp đồng vụ việc với viên chức đó. Quy định này cũng kế thừa quy định của Nghị định 71/2000/NĐ-CP ngày 23.11.2000 của Chính phủ về việc kéo dài thời gian làm việc của cán bộ, công chức đến độ tuổi về hưu.

 Ngoài ra, các đại biểu còn tập trung thảo luận một số vấn đề như: đề nghị quy định rõ vấn đề khi công chức được điều động sang làm việc ở chế độ viên chức thì họ còn là công chức hay không? Cần tách biệt các căn cứ để tránh hiểu nhầm giữa công chức và viên chức quản lý, đồng thời làm rõ khái niệm Hội đồng quản lý trong dự thảo luật…

Dự thảo Luật Viên chức gồm 8 Chương và 71 Điều, dự kiến sau khi Quốc hội thông qua sẽ có hiệu lực từ ngày 1.1.2012.

Kim Chi

 

(*) Tựa đề do Toà soạn đặt