baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chính phủ họp thường kỳ tháng 4.2009: Sẽ bàn về kết quả hội nhập và triển khai gói kích cầu

Cập nhật ngày: 01/05/2009 - 05:38

Toàn cảnh phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3.2009

Dự kiến diễn ra trong 2 ngày 4 – 5.5.2009,  phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4.2009 sẽ nghe báo cáo về  tác động đối với Việt Nam sau 2 năm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cũng như tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 30/2008/NQ-CP.

Trước khi được đặt lên bàn nghị sự của phiên họp, báo cáo đánh giá tác động đối với Việt Nam sau 2 năm gia nhập WTO đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Gần đây nhất, ngày 23.4 vừa qua, báo cáo được đưa ra thảo luận, lấy ý kiến tại hội thảo “Đánh giá tác động đối với Việt Nam sau 2 năm gia nhập WTO” do Văn phòng Chính phủ phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội tổ chức.

Các diễn giả nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các nhà quản lý, nhà khoa học, đại diện doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế đã đóng góp các ý kiến quý báu cho báo cáo, nhằm làm rõ hơn những tác động của việc gia nhập WTO đến sự phát triển của nền kinh tế nước ta trong thời gian trước mắt và lâu dài.

Với sự nỗ lực của các bên trong quá trình chuẩn bị, báo cáo sẽ là cơ sở để các thành viên Chính phủ có một cái nhìn tổng thể về chặng đường hội nhập kinh tế của nước ta thời gian qua, từ đó, thảo luận đề ra các giải pháp khắc phục yếu kém đưa ra đường hướng cho Việt Nam hội nhập thành công hơn nữa.

Các thành viên Chính phủ cũng sẽ nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27.2.2007 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam gia nhập WTO.

Bên cạnh vấn đề hội nhập, các thành viên Chính phủ cũng sẽ nghe báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 30/2008/NQ-CP về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Báo cáo này được tổng hợp qua các chuyến công tác của 20 lãnh đạo Bộ, ngành trong tháng 4.2009, theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ đến các địa phương để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội đề ra trong Nghị quyết 30.

Đợt kiểm tra tập trung vào 3 nội dung lớn là chương trình kích cầu; hỗ trợ người lao động mất việc làm và hỗ trợ giảm nghèo đối với 61 huyện nghèo; thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 (Đề án 30).

Tại phiên họp thường kỳ tháng 4.2009, các thành viên Chính phủ cũng cho ý kiến về Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 90/2001/NĐ-CP về trợ giúp phát triển cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, Dự án Luật Bưu chính, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm, dự báo tình hình kinh tế trong nước và thế giới thời gian tới và những vấn đề cần tập trung chỉ đạo.

Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, công tác cải cách hành chính tháng 4.2009 là những nội dung khác tại phiên họp.

(Theo chinhphu.vn)