BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Thực hiện nghiêm việc tiết kiệm, chống lãng phí

Cập nhật ngày: 06/12/2012 - 05:42

Một phiên họp trực tuyến của UBND tỉnh

(BTNO) – Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là trong sử dụng ngân sách, góp phần dành nguồn cho đầu tư phát triển, an sinh xã hội và các nhiệm vụ quan trọng cấp bách.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục triển khai các chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, điều hành, bình ổn giá những tháng cuối năm 2012 và Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013. Rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi, bảo đảm đúng dự toán đã được cấp có thể thẩm quyền phê duyệt và chế độ quy định; thực hiệm nghiêm, có hiệu quả các biện pháp chống thất thoát, lãng phí. Không bổ sung kinh phí ngoài dự toán được giao cho các mục đích như mua sắm ô tô, tổ chức hội nghị, hội thảo, lễ kỷ niệm, lễ hội, đi công tác trong và ngoài nước, các nhiệm vụ không cần thiết, cấp bách.

Kiểm soát chặt chẽ chi đầu tư xây dựng cơ bản, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, thực hiện các biện pháp phù hợp, hiệu quả để tiết kiệm triệt để chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm và các chi phí khác.

Tổ chức các hội nghị tổng kết cuối năm, hội nghị ngành kết hợp triển khai Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phú về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2013 bằng hình thức trực tuyến. Các sở, ngành, huyện, thị tăng cường sử dụng hình thức họp trực tuyến trong chỉ đạo điều hành và xử lý các công việc liên quan, hạn chế tối đa việc họp tập trung để tiết kiệm chi phí tổ chức, đi lại, ăn ở của các đại biểu.

Rà soát kỹ các chương trình kiểm tra, thanh tra, các đoàn công tác từ cấp trên xuống cấp dưới, đảm bảo gọn nhẹ, tiết kiệm, hiệu quả; nghiêm cấm việc tổ chức đón tiếp gây tốn kém chi phí đối với cấp dưới và đối tượng liên quan…

HY UYÊN