BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cụm thi đua số 7 Bộ CHQS tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2014

Cập nhật ngày: 27/11/2014 - 12:00

Cụm thi số 7 gồm các đơn vị: Công ty cổ phần cáp treo Núi Bà, Nhà máy xi măng Tây Ninh, Công ty TNHH MTV cơ khí Tây Ninh, Công ty gạch Hòa Thành, Bảo Việt Tây Ninh, Bảo hiểm xã hội, Bưu điện tỉnh và Công ty TNHH mía đường Tây Ninh.

Đại biểu dự hội nghị phát biểu ý kiến.

 

Trong năm 2014, Ban chỉ huy các đơn vị đã thực hiện tốt công tác huấn luyện quân sự cho các đối tượng đúng, đủ nội dung theo chương trình. Kết quả kiểm tra huấn luyện 100% đạt yêu cầu, có hơn 70% đạt khá, gỏi.

Các đơn vị trong cụm cũng đã cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh. 100% lực lượng tự vệ tham gia huấn luyện đạt yêu cầu, trong đó có hơn 65% đạt khá, giỏi. 

Qua tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2014, 2 đơn vị Nhà máy xi măng Tây Ninh và Công ty TNHH MTV cơ khí Tây Ninh đã được các thành viên trong Cụm thi đua bình bầu đạt danh hiệu thi đua quyết thắng.

Sơn Tòng