BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng bộ Quân sự thành phố Tây Ninh tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020

Cập nhật ngày: 22/04/2015 - 05:30

Ra mắt BCH Đảng bộ Quân sự thành phố Tây Ninh nhiệm kỳ mới.

Đảng bộ Quân sự thành phố Tây Ninh gồm có 3 chi bộ trực thuộc với 33 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Quân sự Thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ và cán bộ đảng viên tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra, nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay” gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó phát huy vai trò nêu gương, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên.

Qua kiểm tra giám sát hàng năm, 100% đảng viên chấp hành tốt điều lệ Đảng; trong nhiệm kỳ Đảng ủy quân sự đạt trong sạch vững mạnh 2 năm, có trên 96% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Bên cạnh đó, Đảng bộ quân sự Thành phố làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương; lãnh đạo tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ làm điểm cho tỉnh; luyện tập chỉ huy cơ quan cấp Thành phố;

Diễn tập chiến đấu trị an và phòng không nhân dân cấp phường, xã nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương trong xử lý các trạng thái về quốc phòng, góp phần xây dựng vững chắc khu vực phòng thủ Thành phố.

Quan tâm chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang Thành phố vững mạnh toàn diện, sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên tổ chức huấn luyện, giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng; đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ.

Công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên được thực hiện nề nếp. Bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Hàng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Bên cạnh đó, công tác hậu cần được đảm bảo, phong trào xây dựng doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp được duy trì thường xuyên.

Tại đại hội, các địai biểu đã tiến hành bầu BCH Đảng bộ Quân sự Thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 5 người, trong đó bầu trực tiếp 3 người vào BCH, 2 người được chỉ định theo quy định và bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Nhật Quang