BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đảng bộ tỉnh Tây Ninh thực hiện chính sách hỗ trợ hộ gia đình đảng viên nghèo

Cập nhật ngày: 02/02/2010 - 01:40

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, cùng với cả nước, Đảng bộ tỉnh Tây Ninh đã tập trung lãnh đạo thực hiện hàng loạt những vấn đề cấp bách trước mắt cũng như những vấn đề cơ bản lâu dài, như: xây dựng, củng cố các tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở từng bước vững mạnh, đủ sức lãnh đạo hệ thống chính trị hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cách mạng. Từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đất nước đến nay, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ, các ngành, đoàn thể các cấp trong tỉnh đã quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, đảm bảo được an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Một trong những nhiệm vụ được các ngành, các cấp đặc biệt quan tâm là thực hiện vấn đề an sinh xã hội, giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đối với nhân dân nói chung và đội ngũ đảng viên nói riêng.

Tuy nhiên, do là tỉnh biên giới, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, nền kinh tế phát triển tương đối chậm nên đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là ở vùng xa, vùng biên giới còn gặp nhiều khó khăn. Trong đó, có không ít đảng viên ở xã, phường, thị trấn tuy mức thu nhập bình quân có cao hơn so với chuẩn nghèo của Trung ương, của tỉnh nhưng chưa có nhà ở hoặc ở nhà tạm bợ (tranh, tre, lá; vách đất, vách ván mục, nát…), nhiều đảng viên nghèo phải làm đủ nghề để kiếm sống, hoặc có trường hợp hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo cần có chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước để giải quyết khó khăn trước mắt, vươn lên xoá nghèo, ổn định cuộc sống và an tâm hơn trong công tác.

Ông Nguyễn Thanh Pha, Phó Bí thư thường trực Thị uỷ Tây Ninh (người đứng giữa) tặng quà cho gia đình ông Cầm.

Xuất phát từ thực tiễn trên, gắn với việc thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá X) về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, đặt ra cho Đảng bộ tỉnh Tây Ninh yêu cầu cần có chính sách hỗ trợ đối với những hộ gia đình đảng viên nghèo. Từ đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thống nhất giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Đề án 773-ĐA/TU, ngày 10.8.2009 về “chính sách hỗ trợ đối với hộ gia đình đảng viên nghèo trong tỉnh giai đoạn 2009-2010”, với mức hỗ trợ, hình thức và nguồn kinh phí thực hiện như sau:

Mức hỗ trợ về nhà ở: xây dựng mới diện tích 40m2 đến 45m2: hỗ trợ 30 triệu đồng/căn hộ; sửa lại nhà: 15triệu đồng/hộ; Về vốn, phương tiện sản xuất, học nghề, tạo việc làm: 4,5 triệu đồng/hộ (có yêu cầu báo cáo rõ nhu cầu thực tế);  Về hỗ trợ khó khăn đột xuất: từ 5 triệu đồng/hộ đến 15 triệu đồng/hộ.

Hình thức hỗ trợ: Đối với nhà ở, giao kinh phí cho các huyện, thị uỷ để phân bổ cho các xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện việc xây nhà và bàn giao nhà cho hộ gia đình đảng viên. Đối với hỗ trợ vốn, phương tiện sản xuất, học nghề, tạo việc làm và trợ cấp khó khăn đột xuất: các xã, phường, thị trấn tổ chức cấp trực tiếp cho các hộ gia đình đảng viên.

Mục đích của Đề án 773 –ĐA/TU là xác định đúng thực chất hộ gia đình đảng viên nghèo, thật sự đang cần có chính sách hỗ trợ và thực hiện đúng chính sách theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, qua đó tạo điều kiện tốt nhất cho hộ gia đình đảng viên nghèo có nhà ở, có cơ hội tìm kiếm được việc làm tăng thu nhập và giải quyết những khó khăn trước mắt, từng bước ổn định cuộc sống và an tâm hơn trong công tác. Từ mục đích đó, để tổ chức thực hiện Đề án có hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thành lập Ban Chỉ đạo Đề án tỉnh, giao cho Ban Tổ chức Tỉnh uỷ xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát từng hộ gia đình đảng viên nghèo.

Thực hiện kế hoạch của tỉnh, qua điều tra, khảo sát, các huyện, thị uỷ đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có chính sách hỗ trợ cho 483 hộ gia đình đảng viên nghèo. Trong đó: Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người dưới 500.000đồng/tháng: 353 hộ (đề nghị hỗ trợ: về nhà ở 164 hộ; về vốn, phương tiện, học nghề, tạo việc làm 49 hộ; trợ cấp khó khăn đột xuất 140 hộ). Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người từ 500.000đ/tháng đến dưới 700.000 đồng/tháng: 130 hộ (đề nghị hỗ trợ: về nhà ở 48 hộ; về vốn, phương tiện, học nghề, tạo việc làm 18 hộ; trợ cấp khó khăn đột xuất 64 hộ).

Để thực hiện đúng và đầy đủ mục đích, yêu cầu của Đề án, trong tổ chức thực hiện, Ban Chỉ đạo tỉnh chia thành 2 bước. Trong đó bước 1, tập trung thẩm định và tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có chính sách hỗ trợ cho 79 hộ gia đình đảng viên có thời gian tham gia cách mạng trước ngày 30.4.1975, gồm 79 hộ với tổng kinh phí hỗ trợ là 1.218.500.000 đồng. Trong đó, xây nhà 20 hộ (600 triệu đồng), sửa nhà 7 hộ (105 triệu đồng), trợ cấp khó khăn đột xuất 49 hộ (500 triệu đồng), hỗ trợ vốn, học nghề, tạo việc làm 3 hộ (13,5 triệu đồng).

Đến ngày 14.1.2010, đã thực hiện xong việc hỗ trợ ở bước 1, trong đó 20 hộ gia đình đảng viên nghèo được hỗ trợ xây mới căn nhà đã được Ban Chỉ đạo tỉnh, thường trực các huyện, thị uỷ đến làm lễ trao tặng và gắn bảng hiệu theo quy định.

Qua kết quả thực hiện Đề án về chính sách hỗ trợ cho gia đình hộ đảng viên nghèo giai đoạn 1, tuy gặp không ít khó khăn như thời điểm triển khai thực hiện vào những tháng cuối năm, các đảng uỷ xã, phường, thị trấn phải tập trung thực hiện nhiều mặt để hoàn thành kế hoạch công tác trong năm; một số cấp uỷ cơ sở bước đầu còn lúng túng trong tổ chức thực hiện do nhận thức chưa rõ và mới thực hiện lần đầu việc điều tra, khảo sát hộ gia đình đảng viên nghèo; số lượng hộ đảng viên nghèo ở một số huyện nhiều, nhưng sự hỗ trợ của Tỉnh uỷ có hạn nên chưa đáp ứng cùng một lúc yêu cầu của đảng viên nghèo trong toàn tỉnh; mức hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà còn ít so với thực tế, nên gặp khó khăn trong việc hoàn thành công trình đúng mẫu và thời gian theo quy định... Qua kết quả thực hiện bước 1, hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là những hộ gia đình đảng viên được nhận chính sách hỗ trợ của tỉnh đồng thuận rất cao chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và mong muốn được duy trì và tiếp tục triển khai thực hiện đối với những hộ gia đình đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, chưa có nhà ở... Kết quả bước đầu đã động viên được đông đảo cán bộ, đảng viên an tâm, nỗ lực phấn đấu, tích cực tham gia vào các lĩnh vực công tác, hoàn thành nhiệm vụ của người đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Hiện nay, Ban Chỉ đạo tỉnh đang tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiếp tục thực hiện Đề án hỗ trợ hộ gia đình đảng viên nghèo ở bước tiếp theo, tiếp tục tạo điều kiện cho đảng viên vươn lên thoát nghèo, an tâm công tác, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của người đảng viên. Lần này sẽ thẩm định, có chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình đảng viên nghèo, có thời gian tham gia cách mạng từ ngày 30.4.1975 trở về sau, có thời gian vào Đảng từ năm 1990 trở về trước. Theo đề nghị của các huyện, thị uỷ nhu cầu hỗ trợ đợt này tổng số là 79 hộ (hỗ trợ về nhà ở: 30 hộ (xây mới: 29 hộ, sửa chữa nhà: 1 hộ); hỗ trợ về vốn, phương tiện, học nghề, tạo việc làm: 10 hộ; trợ cấp khó khăn đột xuất: 32 hộ). Việc thẩm định và có thực hiện hỗ trợ xong trước ngày 20.4.2010, tạo điều kiện cho đảng viên nghèo được thực hiện các chính sách hỗ trợ, có nhà mới nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 35 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.

NguyỄn Song HiẾu

(Ban Tổ chức Tỉnh uỷ)