BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

Cập nhật ngày: 16/02/2016 - 04:51

Ông Huỳnh Văn Quang– Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh.

PV: Thưa ông Huỳnh Văn Quang, tiến tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh chuẩn bị các bước hiệp thương như thế nào?

Ông Huỳnh Văn Quang: Theo Thông tri 07 của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, có 6 nội dung công tác Mặt trận trong bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 là: Tham gia thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; Tổ chức các hội nghị hiệp thương, hội nghị cử tri; Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử; Công tác tuyên truyền và tổ chức hoạt động giám sát bầu cử. Một trong những nội dung quan trọng mà Mặt trận cần phải tập trung thực hiện tốt là tổ chức 3 hội nghị hiệp thương theo quy định.

Để chuẩn bị cho nội dung này, tỉnh đã tập huấn triển khai công tác bầu cử, đặc biệt là cho các xã (phường, thị trấn). Trong ngày 16.2 hoàn thành Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở cả 3 cấp.

PV: Thưa ông, trong bước hiệp thương lần thứ nhất, điều đáng chú ý, quan trọng nhất là gì?

Ông Huỳnh Văn Quang: Nội dung chủ yếu của hội nghị hiệp thương lần thứ nhất dựa trên cơ sở thống nhất giữa thường trực HĐND, UBND và MTTQ, hội nghị tiến hành trao đổi, bàn bạc để đi đến thoả thuận về cơ cấu, thành phần cũng như phân bổ số lượng đại biểu cho các đơn vị giới thiệu ứng cử. Đây là bước mở đầu rất quan trọng, làm cơ sở thực hiện hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ và hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách chính thức.

PV: Xin ông cho biết sơ nét về việc chuẩn bị công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021?

Ông Huỳnh Văn Quang: Về công tác tuyên truyền, Mặt trận các cấp sẽ phối hợp với HĐND, UBND cùng cấp cũng như Uỷ ban bầu cử, các sở, ngành, các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân; làm cho mọi cử tri hiểu rõ vai trò, vị trí của Quốc hội, HĐND; tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn của đại biểu HĐND; tự mình đi bỏ phiếu để lựa chọn người xứng đáng bầu vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

Song song đó, Mặt trận sẽ phối hợp với các tôn giáo như Cao đài, Công giáo, Phật giáo… tổ chức quán triệt về công tác bầu cử trong các chức sắc, chức việc, bà con tín đồ; phối hợp với các già làng, trưởng bản để tuyên truyền cho bà con dân tộc về ý nghĩa của việc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

PV: Một trong 6 nội dung công tác Mặt trận về bầu cử là việc tổ chức Hội nghị cử tri, hiện Uỷ ban MTTQVN tỉnh đã chuẩn bị cho công tác này đến đâu và tiến hành như thế nào?

Ông Huỳnh Văn Quang: Sau 3 hội nghị hiệp thương, chốt danh sách chính thức, Uỷ ban MTTQVN tỉnh sẽ triển khai kế hoạch đến Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN cấp xã (phường, thị trấn) chủ trì phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức hội nghị cử tri ở ấp (khu phố) để lấy ý kiến nhận xét đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cư trú thường xuyên tại địa phương.

Ngoài ra, Uỷ ban MTTQVN tỉnh cũng sẽ triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri, để người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cấp tỉnh gặp gỡ tiếp xúc với cử tri, thực hiện quyền vận động bầu cử; xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát; phối hợp với các tổ chức thành viên và Thường trực HĐND cùng cấp giám sát và vận động nhân dân giám sát quá trình tổ chức cuộc bầu cử, góp phần bảo đảm để cuộc bầu cử diễn ra thật sự dân chủ và đúng pháp luật.

PV: Xin cám ơn ông đã dành cho PV Báo Tây Ninh cuộc trao đổi này!

Đặng Hoàng Thái

(thực hiện)