BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gò Dầu: Hiệp thương bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021

Cập nhật ngày: 15/02/2016 - 07:54

Đến dự có các đại biểu: Lê Văn Sỹ- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Lê Văn Khôi- Phó chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Văn Nhu- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Gò Dầu.

Đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu tóm tắt một số nội dung cơ bản chủ yếu trong Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu HĐND 2015 của Quốc hội ban hành ngày 25.6.2015, có hiệu lực từ ngày 1.9.2015; giới thiệu tóm tắt kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của huyện giai đoạn 2016-2021; dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người tự ứng cử, người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 70 vị đến từ các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang, cơ quan nhà nước, tôn giáo, tổ chức kinh tế, trí thức và MTTQ xã/thị trấn.

Hội nghị đã thảo luận, xem xét và thống nhất 100% về số lượng theo dự kiến. Qua đó sẽ bầu chọn 36 vị vào HĐND huyện Gò Dầu khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021.

Công Kha- Hồng Ân