BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gò Dầu: Triển khai sách quy trình công tác trong Đảng

Cập nhật ngày: 25/10/2014 - 06:41

Đại biểu dự hội nghị triển khai sách.

Đây là đề tài khoa học do UBKT Tỉnh ủy nghiên cứu thực hiện, được UBND tỉnh Tây Ninh công nhận và được triển khai đại trà  cho các Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong tỉnh.

Đợt triển khai này gồm có 5 loại sách, như: sách dùng cho cấp ủy huyện và tương đương; sách dùng cho UBKT cấp huyện và tương đương; sách dùng cho Đảng ủy cơ sở; sách dùng cho UBKT Đảng ủy cơ sở và sách dùng cho chi bộ.

Nội dung gồm các quy trình chi tiết về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm tra thi hành kỷ luật trong Đảng, kiểm tra tài chính Đảng; giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên, giải quyết tố cáo, giải quyết khiếu nại và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Việc triển khai sách quy trình công tác trong Đảng nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của mình theo quy định tại Điều 30, Điều 32, Điều lệ Đảng.

Lý Tài