BAOTAYNINH.VN trên Google News

Góp ý dự thảo Luật hải quan sửa đổi

Cập nhật ngày: 25/03/2014 - 06:43

Quang cảnh buổi làm việc

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung bàn thảo, góp ý 5 nội dung dự kiến tiếp thu chỉnh lý và 13 nội dung được Thường vụ Quốc hội giải trình lại. Trong đó, các nội dung lấy ý kiến bổ sung bao gồm nhóm vấn đề cải cách thủ tục hải quan, hiện đại hóa quản lý hải quan.

Nhóm vấn đề về tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động hải quan, tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Nhóm vấn đề sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo tính thống nhất, khả thi của pháp luật hải quan. Nhóm vấn đề cần được quy định cụ thể trong luật mà không giao ban hành văn bản quy định chi tiết…

Một số điều khoản được dự thảo Luật hải quan quy định về trách nhiệm của hải quan trong phạm vi địa bàn hoạt động, về quy định tạm giữ người và phương tiện theo thủ tục hành chính; quy định về người khai thủ tục hải quan; quy định về quản lý rủi ro, nhất là đối với quản lý nợ thuế được các đại biểu đặc biệt quan tâm và đưa ra bàn thảo, tranh luận, góp ý.

Thay mặt đoàn ĐBQH đơn vị Tây Ninh, ông Lê Minh Trọng ghi nhận các ý kiến đóng góp của đại diện các sở, ngành về dự thảo Luật Hải quan sửa đổi. Đồng thời ông cũng mong muốn các sở, ngành cần nghiên cứu kỹ hơn, nếu có ý kiến bổ sung thì báo cáo bằng văn bản chi tiết tới đoàn ĐBQH tỉnh.

Dương Đình