BAOTAYNINH.VN trên Google News

HĐND Hòa Thành: Giám sát về cải cách thủ tục hành chính ở địa phương

Cập nhật ngày: 02/11/2014 - 07:10

Quang cảnh buổi làm việc.

Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính ở các xã được thực hiện khá tốt. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở xã được củng cố kiện toàn, ổn định với các thành viên thuộc các lĩnh vực tư pháp, hộ tịch, địa chính, xây dựng; đã hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân giải quyết nhanh hồ sơ và đơn giản hóa các thủ tục cần thiết.

Ngoài ra, tại các địa phương còn niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính theo Đề án 30 và tiêu chuẩn ISO 9001:2008; xây dựng quy chế làm việc và chấn chỉnh tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ công chức…

Từ đầu năm 2013 đến cuối tháng 6.2014, xã Trường Đông đã tiếp nhận 9.723 hồ sơ; xã Trường Hòa tiếp nhận 7.923 hồ sơ và xã Long Thành Bắc 10.931 hồ sơ các loại thuộc các lĩnh vực như đất đai, xây dựng, tư pháp, hộ tịch, đăng ký quản lý hộ khẩu …

Hầu hết các xã đã giải quyết hồ sơ đúng thời gian quy định, giảm phiền hà cho công dân, trong đó có tổ chức làm việc ngày thứ 7 hàng tuần nhằm giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân kịp thời, không để tồn đọng.

Tuy nhiên, qua giám sát nhìn chung cũng còn một số tồn tại hạn chế như thủ tục hành chính, các biểu mẫu thường xuyên thay đổi gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân trong việc kê khai và phải đi lại nhiều lần; nội dung cải cách hành chính một số lĩnh vực chưa được sự thống nhất giữa các cơ quan có liên quan; chưa thực hiện cơ chế một cửa liên thông, một của điện tử; đội ngũ cán bộ công chức xã còn yếu về ứng dụng công nghệ thông tin…

Nguyễn An