BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hòa Thành: Phấn đấu năm 2015 chỉ tiêu phát triển kinh tế tăng 10%

Cập nhật ngày: 21/12/2014 - 12:00

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2014.

Kỳ họp đã thông qua các Nghị quyết về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ  năm 2015; về phương án phân bổ ngân sách huyện, xã năm 2015 và chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2015.

Theo đó, năm 2015, huyện Hoà Thành tiếp tục đề ra các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, trong đó phấn đấu tổng giá trị sản xuất (theo giá 2010) tăng 10% so với năm 2014, nâng giá trị sản xuất nông- lâm- thuỷ sản tăng 3%; công nghiệp-xây dựng tăng 16% và thương mại-khách sạn-nhà hàng tăng 7%.

Thu ngân sách nhà nước đạt 161,3 tỷ đồng, chi ngân sách địa phương đạt 286,3 tỷ đồng; duy trì 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; 97% gia đình đạt chuẩn văn hóa, 100% ấp/khu phố đạt chuẩn văn hóa; duy trì 8/8 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập về mẫu giáo 5 tuổi, giáo dục tiểu học và trung học cơ sở; giảm tỉ lệ hộ nghèo 0,08% và giải quyết việc làm cho 3.800 lao động nông thôn…

Kỳ họp HĐND huyện cũng đã đề ra 14 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, như thực hiện có hiệu quả các chương trình đột phá, trọng tâm của huyện; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; xây dựng chính quyền vững mạnh; tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, tập trung thực hiện Đề án nâng cấp đô thị thị trấn Hoà Thành đạt đô thị loại IV và phấn đấu đưa huyện Hoà Thành trở thành thị xã thuộc tỉnh vào năm 2017.

Nguyễn An