BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh: Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới

Cập nhật ngày: 08/09/2012 - 04:55

(BTN)- Năm năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội IV Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Nghị quyết Đại hội VIII, IX của Đảng bộ tỉnh, các cấp Hội và cán bộ hội viên Hội cựu chiến binh tỉnh (CCB) luôn phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, giữ vững trận địa tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ IV Hội Cựu chiến binh tỉnh đã đề ra trên các mặt công tác.

Các cấp Hội đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên; thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của chính quyền địa phương; tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ làm cầu nối giữa Đảng, chính quyền với cựu chiến binh với nhân dân; đồng thời làm tốt công tác phản biện xã hội, góp phần tích cực vào nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chứng kiến ký kết giao ước thi đua năm 2012 của Hội CCB các huyện, thị.

Các cấp Hội đã chủ động thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác chăm lo giảm nghèo cho cán bộ, hội viên. Hằng năm, xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, lấy mục tiêu xoá nhà dột nát làm khâu đột phá, động viên CCB nêu cao ý chí tự lực tự cường, nỗ lực vượt khó vươn lên. Từng cơ sở Hội, chi, phân hội đã tư vấn giúp hội viên nghèo về phương pháp sản xuất, hỗ trợ cây, con giống, vật tư, ngày công lao động… Phối hợp với chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội các cấp xây dựng được 286 tổ tiết kiệm vay vốn của CCB, hoạt động hiệu quả, tạo điều kiện về vốn cho CCB nghèo phát triển sản xuất, kết hợp với hội viên góp vốn xoay vòng không lãi, 5 năm qua đã xét cho hàng ngàn lượt cán bộ, hội viên vay với số tiền trên 360 tỷ đồng, cán bộ hội viên được vay vốn luôn sử dụng đúng mục đích, hiệu quả và không để nợ quá hạn vượt quy định. Kết quả sau 5 năm phấn đấu, từ 268 hộ hội viên nghèo đầu năm 2007, đã giảm được 160 hộ hội viên nghèo; hộ khá giàu từ 3.594 hộ năm 2007 đến nay là 4.819 hộ, chiếm tỷ lệ 46,43 %. Đồng thời tích cực vận động mọi nguồn lực xã hội, kết hợp với tự đóng góp của hội viên, qua 5 năm đã xây dựng, sửa chữa được 610 căn nhà, tổng trị giá 10,86 tỷ đồng. Động viên CCB thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tích cực tham gia các cuộc vận động, chương trình quốc gia, các phong trào xây dựng đời sống văn hoá-xã hội ở cơ sở. Tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công chương trình “Thăng Long - Hồn thiêng sông núi”. Động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, phong trào “Ngày vì người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các hoạt động tình nghĩa, nhân đạo khác. Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh, các cấp Hội đã xây dựng kế hoạch tham gia với nhiều việc làm thiết thực như tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tự giác tham gia thực hiện 19 tiêu chí; tham gia sửa chữa nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng...

Bên cạnh đó, các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể khác tích cực tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Phối hợp với các tổ chức liên quan tập hợp, động viên cựu quân nhân phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong điều kiện mới. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Phát biểu đánh giá kết quả 5 năm hoạt động của Hội CCB tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Minh Trọng cho biết: “5 năm qua, Hội CCB các cấp trong tỉnh đã có nhiều cố gắng bám sát Nghị quyết của cấp uỷ, đề ra nội dung công tác và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao. Trong đó, nổi bật là, các cấp Hội đã làm tốt công tác tập hợp, phát triển hội viên, giáo dục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết giúp đỡ nhau vượt khó, xoá đói, giảm nghèo, gương mẫu đi đầu trong các phong trào ở địa phương. Thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, kiến nghị các cấp chính quyền giải quyết hợp lý, kịp thời các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của hội. Hội đã phát huy và làm nòng cốt là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân ở địa phương. Thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức hội đoàn khác trong công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện các phong trào hành động cách mạng ở cơ sở, trong đó nhiều phong trào Hội CCB và CCB là nòng cốt, gương mẫu đi đầu và đã mang lại hiệu quả tích cực. Với bề dày lịch sử cống hiến và thành tích của mỗi CCB, Hội đã thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống, nhất là cho thế hệ trẻ. Đây là thế mạnh của Hội CCB, mà các hội, đoàn khác không có được. Những kết quả đạt được của Hội CCB các cấp trong những năm qua, đã góp phần rất tích cực, quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở địa phương, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng của tỉnh nhà.

TỐ TUẤN