baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Nội vụ (2005 -2010): Hiệu quả từ những việc làm thiết thực

Cập nhật ngày: 27/07/2010 - 05:54

(BTNO) - Chiều 26.7, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến  ngành Nội vụ (2005 -2010) do Giám đốc Sở, ông Nguyễn Văn Hoàng chủ trì.

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua ngành đã đạt được những kết quả nổi bật như: Cán bộ, công chức, viên chức được tuyển dụng đều có trình độ chuyên môn từ Trung cấp trở lên, phù hợp với vị trí công tác và đạt tiêu chuẩn quy định. Trong 5 năm, điều động và tiếp nhận điều động theo thẩm quyền 546 trường hợp và 498 trường hợp tuyển dụng công chức dự bị, công chức hành chánh; 10.348 lượt cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo về chuyên môn, nâng cao trình độ. Ở các lĩnh vực khác cũng trên 4.000 lượt.

Tặng bằng khen cho các đơn vị đạt thành tích tốt trong công tác 5 năm qua.

Trong công tác cải cách hành chính, đến nay 100% cơ quan hành chính các cấp thực hiện cơ chế một cửa, 27/126 cơ quan hành chính Nhà nước triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO900:2000. Công tác xây dựng chính quyền với việc thực hiện đề án Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức xã, phường, thị trấn giai đoạn 2008 -2010 cho đến nay đã bồi dưỡng 1.335 cán bộ, tỷ lệ nữ tham gia công tác lãnh đạo ở các cấp ngày càng nâng cao.

Tại hội nghị, Sở Nội vụ cũng đã khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân đạt thành tích cao trong công tác. Trong đó, có 3 cá nhân được Sở đề nghị Bộ Nội vụ tặng Bằng khen và được cử tham dự “Đại hội thi đua yêu nước Bộ Nội vụ lần thứ II”.

NGÔ TUYẾT