baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

'Không khí chất vấn thực sự dân chủ, thăng thắn'

Cập nhật ngày: 20/11/2009 - 08:50

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này tiếp tục thu được sự quan tâm của cử tri và dư luận xã hội, có sức cuốn hút, hấp dẫn.

Cùng với hàng nghìn ý kiến của cử tri gửi đến Quốc hội, 260 chất vấn bằng văn bản của 114 đại điểu của 44 đoàn gửi đến các Bộ trưởng, trưởng ngành, hai ngày qua đã có 122 lượt đại biểu đăng ký chất vấn và trao đổi trực tiếp tại hội trường.

Nội dung chất vấn tiếp tục đề cập vấn đề thời sự bức xúc, nóng hổi từ thực tiễn cuộc sống, phản ánh tâm tư nguyên vọng của nhân dân, vừa cụ thể, vừa bao quát mang tầm vóc quốc gia, có ý nghĩa sự chỉ đạo thiết thực. Việc chất vấn theo nhóm vấn đề cho phép tập trung hơn, mạch lạc hơn, giảm bớt dàn trải, tản mạn và hạn chế đề cập đến những vấn đề, vụ việc quá cụ thể tại địa phương mà nhiều kỳ họp mắc phải.

Không khí chất vấn tại Quốc hội đã thực sự dân chủ, thắng thắn, xây dựng và trách nhiệm, đi tận cùng vấn đề, thẳng thắn mà không đao to búa lớn gay gắt, tranh luận mà rất chân tình không né tránh, nhân nhượng. Việc hỏi và trả lời nhìn chung đã đi vào trọng tâm nhóm vấn đề, có trao đổi, tranh luận, đối thoại làm rõ hơn những nội dung mà đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm.

Việc giảm bớt một số lượng bộ trưởng trả lời chất vấn chất vấn tại Quốc hội tạo điều kiện và thời gian đối thoại nhiều hơn, với tham gia của nhiều Bộ trưởng hơn. Nhiều bộ trưởng chuẩn bị nghiêm túc công phu báo cáo kết quả thực hiện lời hưa lần trước, trả lời chất vấn cho từng đại biểu và theo nhóm vấn đề tại kỳ họp. Nhiều đại biểu Quốc hội đã nắm bắt đúng thực tiễn, lắng nghe ý kiến cử tri, nghiên cứu khá sâu để câu hỏi sắc sảo, trao đổi đến tận cùng.

Việc Thủ tướng tham dự đầy đủ phiên chất vấn, có báo cáo tại Quốc hội làm rõ nhiều vấn đề, tạo điểm nhấn trong phiên chất vấn quan trọng tại Quốc hội. Các Bộ trưởng tham gia trao đổi đã góp phần tăng thêm không khí sôi động trong hội trường, tạo điều để làm rõ hơn vấn đề các Bộ trưởng được chất vấn chưa có điều kiện trả lời.

Sự tham gia của báo chí, đặc biệt là phát thanh, truyền hình trực tiếp có vai trò quan trọng tạo sự hấp dẫn của phiên chất vấn. Đây là kênh thông tin quan trọng, cầu nối Quốc hội, đại biểu Quốc hội với cử tri cả nước theo hai chiều, đảm bảo ngày càng công khai minh bạch tất cả các việc làm của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cũng nêu hạn chế qua phiên chất vấn như vẫn còn nhiều vấn đề phân tích, mổ xẻ vấn đề chưa sâu, chưa đi tận gốc vấn đề để thấy rõ nguyên nhân, phân tích tìm ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Nhiều câu hỏi dài, trả lời như giải trình, thuyết trình, chưa phải là đối thoại, tranh luận, nhiều trường hợp làm đại biểu Quốc hội không hài lòng.

Tính tổng hợp khái quát trong trả lời cũng còn hạn chế; sự sắp xếp thứ tự phát biểu của các vị đại biểu cũng cần phải nghiên cứu rút kinh nghiệm.

(Theo TTXVN/Vietnam+)