BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Phạm Hùng

Cập nhật ngày: 11/06/2012 - 10:26
 

Sáng 11.6, tại Vĩnh Long, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (11.6.1912-11.6.2012).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Tổng Bí thư: Đỗ Mười và Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh gửi lẵng hoa chào mừng Lễ kỷ niệm.

Dự Lễ kỷ niệm có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm; các Phó Thủ tướng Chính phủ: Nguyễn Thiện Nhân, Vũ Văn Ninh; Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; các đồng chí nguyên Bí thư Trung ương Đảng;…

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu bật những những cống hiến to lớn của cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng - người chiến sĩ cộng sản trung kiên, bất khuất; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; một nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc ta.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, đồng chí Phạm Hùng thuộc lớp những nhà lãnh đạo tiền bối, tài năng, mẫu mực, có tầm nhìn chiến lược sắc sảo của Đảng, Nhà nước và cách mạng Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí luôn gắn liền với những chặng đường đấu tranh đầy gian khổ, hy sinh nhưng rất vẻ vang, hào hùng của Đảng ta, nhân dân ta. Đồng chí Phạm Hùng là tấm gương cao đẹp của một người cộng sản chân chính, suốt đời tận trung với nước, tận hiếu với dân.

Đồng chí Phạm Hùng thăm và làm việc với trại cải tạo K20 Bến Tre (Năm 1982).

Ảnh tư liệu: vapa.org.vn

Trong suốt 60 năm liên tục hoạt động cách mạng sôi nổi và luôn đứng nơi đầu sóng ngọn gió, dù trong lao tù đế quốc, trên những chiến trường ác liệt, trước những bước ngoặt của cách mạng hay trước những nhiệm vụ mới nặng nề, đầy khó khăn phức tạp…, đồng chí Phạm Hùng luôn tỏ rõ là người chiến sỹ cộng sản kiên cường, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Được rèn luyện và trưởng thành từ thực tiễn cách mạng hết sức phong phú, với kiến thức sâu rộng và tư duy khoa học, nhạy bén, đồng chí Phạm Hùng đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Được Đảng, Nhà nước tín nhiệm giao rất nhiều trọng trách và trên nhiều lĩnh vực khác nhau, đồng chí Phạm Hùng luôn tận tâm tận lực vì công việc, trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù khó khăn gian khổ, ác liệt đến mấy cũng không sờn lòng, không chùn bước. Với tinh thần cách mạng tiến công, với nghị lực phi thường, với ý chí quyết tâm và niềm tin mãnh liệt vào thắng lợi của cách mạng, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

Đồng chí Phạm Hùng luôn đặc biệt chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, chân thành , thẳng thắn tự phê bình và phê bình, giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng. Đồng chí Phạm Hùng luôn quan tâm và dành nhiều tâm sức cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; gần gũi và ân cần chỉ bảo, hết lòng thương yêu đồng chí, đồng đội; dân chủ, cởi mở, nghiêm minh và rộng lượng với mọi người.

Tất cả vì lợi ích của nhân dân, tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, phấn đấu không mệt mỏi để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đồng chí Phạm Hùng luôn quan tâm, giáo dục, giác ngộ và thường xuyên sâu sát, học hỏi, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, được nhân dân quý mến, tin cậy, đùm bọc, chở che. Đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ người Đại biểu của nhân dân trong Quốc hội các khóa II, III, VI, VII, VIII.

Là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả cuộc đời hoạt động của đồng chí Phạm Hùng là một tấm gương tiêu biểu, mẫu mực về đạo đức cách mạng - cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; luôn yêu lao động, quý trọng thời gian, thể hiện phong cách làm việc khoa học, hiệu quả, việc gì cũng có kế hoạch tỉ mỉ, chu đáo và luôn nghiêm khắc với bản thân mình.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, kiên định theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, tiếp bước các nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối và đồng chí Phạm Hùng, qua hơn 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã giành được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Nước ta đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình; sức mạnh về mọi mặt của đất nước được tăng cường; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững; đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao; tạo tiền đề để phát triển cao hơn trong giai đoạn mới.

Đảng và Nhà nước ta đánh giá cao, tin tưởng và luôn mong muốn Đảng bộ, quân và dân Vĩnh Long tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được và truyền thống tốt đẹp của mình; tự hào là quê hương - là nơi sinh ra, nuôi dưỡng đồng chí Phạm Hùng - người con ưu tú của Tổ quốc Việt Nam; đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu đưa tỉnh nhà phát triển toàn diện, giàu đẹp, văn minh và chăm lo ngày càng tốt hơn tốt hơn đời sống mọi mặt của người dân; đóng góp thiết thực vào tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước; luôn xứng đáng với tình cảm và ước mong của đồng chí Phạm Hùng đối với quê hương Vĩnh Long thân yêu - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, giữa lúc toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chúng ta mãi mãi biết ơn công lao to lớn và học tập noi gương đồng chí Phạm Hùng, nguyện đem hết sức mình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đoàn kết nhất trí, chung sức chung lòng, cùng nhau phát huy thuận lợi, vượt qua khó khăn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đặt ra trong năm 2012 và những năm tiếp theo, đưa công cuộc đổi mới của đất nước tiếp tục tiến lên, giành những thành tựu mới to lớn hơn nữa, toàn diện hơn nữa, mang lại ấm no hạnh phúc cho đồng bào ta và xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Nhân buổi lễ trọng thể này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam , Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở nước ngoài, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững, quyết tâm xây dựng thành công một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa - dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trước Lễ kỷ niệm, sáng 11.6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã tới dâng hương, tưởng niệm đồng chí Phạm Hùng tại Khu tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng ở xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Theo TTXVN