BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kỷ niệm 67 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2.9 tại Tân Trào

Cập nhật ngày: 17/08/2012 - 05:45

Ngày 16.8, tại Quảng trường Tân Trào, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Lễ Kỷ niệm 67 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9 đã được tổ chức trọng  thể.

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Lãnh đạo Bộ, Ban, ngành Trung ương, địa phương và đông đảo nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 67 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, đầu năm 1941, Bác Hồ về nước và trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Trước những diễn biến của tình hình thế giới có lợi cho cách mạng Việt Nam, đầu tháng 5/1945, Bác Hồ quyết định di chuyển từ Pác Bó (Cao Bằng) về Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang để chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền từ tay phát xít, thực dân.

Ngày 16.8.1945, Quốc dân đại hội họp tại đình Tân Trào bầu ra Ủy ban Dân tộc giải phóng (tức Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa) do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch, quyết định Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước, làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám thành công.

Ngày 19.8.1945 trước khi rời Tân Trào về Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh với tầm nhìn chiến lược đã dự báo trước về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và Người chỉ đạo tiếp tục củng cố xây dựng căn cứ cách mạng tại Tuyên Quang.

Nhân dân các xã ATK huyện Yên Sơn và Sơn Dương tham dự buổi lễ.

Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, một lần nữa lịch sử giao phó cho Tuyên Quang sứ mệnh là Thủ đô kháng chiến - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận, 13/14 bộ và gần 60 ban, ngành, cơ quan Trung ương đóng trụ sở làm việc, lãnh đạo toàn dân kháng chiến, kiến quốc.

Mảnh đất Tuyên Quang cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của Đảng, của đất nước: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng - Đại hội Đảng đầu tiên được tổ chức trong nước; Đại hội thống nhất Việt Minh - Liên Việt; Đại hội liên minh ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia; Đại hội Anh hùng chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu lần thứ nhất; Hội nghị Trung ương 6 khóa II mở rộng; kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa I - kỳ họp duy nhất của Quốc hội được tổ chức trong thời kỳ kháng chiến...

Là trung tâm đầu não của cuộc kháng chiến, tại Tuyên Quang đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, nơi phát nguồn những tư tưởng chỉ đạo chiến lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đưa cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong thời gian ở Tuyên Quang, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành tác phẩm nổi tiếng “Cần, Kiệm, Liêm, Chính”, tác phẩm “Dân vận”...

Đồng chí Lê Hồng Anh trao Bằng xếp hạng "Di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào" cho lãnh đạo và nhân dân tỉnh Tuyên Quang

Trong niềm vui chung của đất nước mừng 67 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhân dân Tuyên Quang vinh dự đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xếp hạng "Di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào".

Trao Bằng xếp hạng "Di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào" cho lãnh đạo và nhân dân tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Gắn liền với lịch sử ra đời và phát triển của cách mạng Việt Nam, Tân Trào – Tuyên Quang đã trở thành địa danh thân thiết và thiêng liêng, gắn bó với lịch sử dân tộc.

Việc quyết định xếp hạng "Di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào" là sự tôn vinh, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước về vị trí vai trò, ý nghĩa lịch sử của khu di tích, đồng thời ghi nhận những đóng góp to lớn của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Tuyên Quang trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam.                                                                                                           
                                                                                                                     Theo 
VGP