BAOTAYNINH.VN trên Google News

UB.MTTQVN huyện Dương Minh Châu:

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi)

Cập nhật ngày: 11/03/2015 - 05:28

Trên 30 đại biểu là ủy viên Ban thường trực UB.MTTQVN huyện, đại diện các tổ chức thành viên, Hội luật gia, giới trí thức, các tôn giáo, dân tộc, thường trực UB.MTTQ của 11 xã, thị trấn trong huyện tham gia.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp 9 vấn đề trọng tâm cần xin ý kiến cho dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi).

Các đại biểu cũng đóng góp thêm một số ý kiến như: thống nhất với vấn đề quyền sở hữu, nhưng cần sửa đổi lại theo đúng thứ tự là sở hữu Nhà nước, sở hữu chung rồi mới đến sở hữu tư nhân. Tuy nhiên, mọi vấn đề có liên quan đến tài sản người dân thì phải lấy ý kiến toàn dân. Đây cũng là cách để tránh tình trạng khiếu kiện khi ảnh hưởng đến quyền lợi công dân;…

Những ý kiến đóng góp cho dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi) tại hội nghị sẽ được gửi về UB.MTTQVN tỉnh Tây Ninh tổng hợp.

HT