BAOTAYNINH.VN trên Google News

Lấy ý kiến đóng góp sơ thảo truyền thống Báo Tây Ninh

Cập nhật ngày: 19/05/2010 - 09:34
HTML clipboard

Ông Nguyễn Văn Choàng (Năm Choàng), nguyên Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đóng góp ý kiến tại Hội nghị.

(BTNO) - Hội nghị lấy ý kiến đóng góp sơ thảo truyền thống lịch sử Báo Tây Ninh lần thứ I - 2010 diễn ra sáng 19.5 do Tổng biên tập Dương Văn Phong chủ trì, với sự tham dự của các nhà cách mạng lão thành, cán bộ hưu trí từng có thời gian gắn bó với Báo Tây Ninh trong hai thời kỳ kháng chiến cũng như giai đoạn xây dựng và phát triển khi đất nước thống nhất.

Báo Tây Ninh, cơ quan của Đảng bộ tỉnh Tây Ninh ra đời từ năm 1946, đến nay đã 64 năm. Trong suốt thời gian đó, Báo Tây Ninh gần như xuất bản liên tục. Trải qua hai thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ rồi đến cuộc chiến tranh biên giới chống lại bọn diệt chủng Pol Pot – Ieng Sary và trong giai đoạn hoà bình, độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Báo Tây Ninh, với nhiều tên gọi khác nhau trong từng giai đoạn, vẫn luôn trung thành với tôn chỉ mục đích của một tờ báo Cách mạng, là phương tiện thông tin tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước để cổ động, hướng dẫn quần chúng hưởng ứng tham gia kháng chiến, chống kẻ thù xâm lược, và lao động sáng tạo, tích cực đổi mới, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Tuy nhiên suốt quá trình 64 năm qua, Báo Tây Ninh chưa có một công trình biên soạn, ghi lại đầy đủ chi tiết sự hình thành, phát triển, cống hiến và trưởng thành của đội ngũ làm báo tỉnh nhà để làm tài liệu truyền thống lịch sử, có căn cứ khoa học và thực tiễn nhằm phục vụ cho việc giáo dục các thế hệ sau tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống báo chí cách mạng của tỉnh.

Tại hội nghị, phần lớn các đại biểu tán thành dự kiến đề cương chi tiết gồm 4 phần lớn: Tiền đề lịch sử và hoàn cảnh ra đời của Báo đảng bộ tỉnh Tây Ninh; Báo chí Tây Ninh phục vụ kháng chiến chống Pháp (1964 – 1954); Báo chí Tây Ninh phục vụ kháng chiến chống Mỹ (1954 – 1975); Hoạt động Báo Tây Ninh từ sau 30.4.1975 đến nay.

Các đại biểu cũng cho rằng, cần phải nhanh chóng hoàn thành việc thu thập thông tin vì một số nhân chứng lịch sử đã qua đời, những người còn lại tuổi cũng đã cao. Mặt khác, cần phải thu thập đầy đủ những cứ liệu, thông tin về những người từng gắn bó với Báo Tây Ninh trong suốt 64 năm qua.

Đ. Hoàng Thái