BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nâng cao hơn nữa tính chuyên nghiệp của Quốc hội

Cập nhật ngày: 28/03/2011 - 10:08

Các đại biểu thảo luận tại Hội trường về Báo cáo tổng kết hoạt động của Quốc hội, các cơ quan  của Quốc hội nhiệm kỳ XII (2007-2011)

Ngày 28.3, Quốc hội dành cả ngày thảo luận tại hội trường về Báo cáo tổng kết hoạt động của Quốc hội, các cơ quan  của Quốc hội nhiệm kỳ XII (2007-2011). Đa số các đại biểu đều cho rằng, hoạt động của Quốc hội nhiệm kỳ XII đã có nhiều tiến bộ.

Công tác xây dựng pháp luật cơ bản đáp ứng được thực tiễn và hội nhập quốc tế. Trong 4 năm qua Quốc hội đã  xây dựng 68 luật, 12 Nghị quyết, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua 13 Pháp lệnh và 7 Nghị quyết .

Các phiên họp Quốc hội, các phiên thảo luận kinh tế- xã hội, chất vấn và trả lời chất vấn hấp dẫn, sôi nổi đáp ứng được sự mong đợi của cử tri.

Đại biểu Trần Ngọc Vinh (đoàn Hải Phòng) cho rằng Báo cáo đã đánh giá tương đối toàn diện các mặt công tác và thẳng thắn chỉ ra tồn tại.

Quốc hội khoá XII hoạt động 4 năm trong tình hình đất nước nhiều biến động, nhưng nhờ đổi mới hoạt động, cách thảo luận nên nhiều dự án luật, nhiều vấn đề quan trọng của đất nước đã được làm rõ và có quyết định phù hợp, để lại ấn tượng ngày càng cao trong cử tri, đại biểu cho biết.

Đây là khoá Quốc hội đầu tiên tranh luận theo nhóm vấn đề và chất vấn tại hội trường theo nhóm vấn đề. Ý kiến các đại biểu cho rằng đây là cách làm hiệu quả và được cử tri cả nước hoan nghênh.

Tuy nhiên nhiều đại biểu cũng nhìn nhận, họat động giám sát của Quốc hội chưa thật sự đạt hiệu quả. Các nghị quyết của Quốc hội được áp dụng như thế nào, tiến độ ra sao vẫn chưa sát sao. Công tác xây dựng pháp luật còn bị động.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, một số ý kiến đề nghị, cần nâng cao tính chuyên nghiệp của đại biểu.

Có ý kiến đại biểu đề nghị tăng cường đại biểu chuyên trách để nâng cao hiệu quả hoạt động Quốc hội. Cũng chính vì đại biểu chuyên trách ít, hay thay đổi nên “sáng kiến pháp luật” của đại biểu còn hạn chế.

Tuy nhiên, theo đại biểu Nguyễn Đăng Vang (Bình Định), nâng cao tính chuyên nghiệp không có nghĩa là phải tăng đội ngũ chuyên trách như hiện nay mà vấn đề là “đào tạo” đại biểu Quốc hội cả chuyên trách và kiêm nhiệm có tính liên tục, kế thừa.

Theo đại biểu Pham Thị Loan (Hà Nội), cơ cấu chất lượng đại biểu cần chú ý tới các đối tượng không thuộc thành phần hành pháp, bởi thực tế thời gian qua cho thấy những đại biểu ngoài Đảng và những đại biểu không thuộc cơ quan hành pháp cũng có nhiều ý kiến đóng góp xác đáng.

Ngoài ra, một số đại biểu nêu ý kiến, đề nghị xem xét điều chỉnh các cơ quan Quốc hội theo hướng tăng cường các cơ quan trực thuộc (như Uỷ ban Dân nguyện) để tập hợp, nghiên cứu sâu các kiến nghị, bức xúc của cử tri cần được tập trung giải quyết, qua đó tăng cường lòng tin của người dân.

Ngoài ra các vấn đề về tăng cường giám sát, công tác xây dựng luật pháp, kinh phí cũng được các đại biểu thảo luận.

(Theo chinhphu.vn)