BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu KT-XH

Cập nhật ngày: 02/09/2009 - 05:23

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 8, diễn ra trong hai ngày 31.8 và 1.9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ rõ, để đạt chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2009 khoảng 5% (đã được kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XII thông qua điều chỉnh), trong quý IV, phải phấn đấu GDP đạt mức 6,5% trở lên.

Về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2010 - năm cuối cùng có ý nghĩa quyết định thắng lợi của kế hoạch 5 năm (2006 - 2010), Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phấn đấu phục hồi tăng trưởng kinh tế với tốc độ tăng trưởng cao hơn năm ngoái, tạo tiền đề cho năm 2011 tăng trưởng nhanh, bền vững.

Thủ tướng giao cho hai Bộ trưởng Kế hoạch-Đầu tư và Tài chính tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ và các đại biểu các cơ quan, ngành, hoàn chỉnh báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2009 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2010.

Tại phiên họp, Chính phủ dành một ngày thảo luận và cho ý kiến vào hai báo cáo của Bộ Kế hoạch-Đầu tư và Bộ Tài chính về kinh tế-xã hội, ngân sách năm 2009 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách năm 2010.

Nhìn chung các ý kiến đều thống nhất với đánh giá về kinh tế-xã hội, ngân sách của hai bộ. Căn cứ vào tình hình kinh tế-xã hội 8 tháng đầu năm và dự báo kinh tế thế giới, Bộ Kế hoạch-Đầu tư dự báo trong số 25 chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 sẽ có 17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 8 chỉ tiêu không đạt kế hoạch. Trong đó đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2009 đạt từ 5 đến 5,2% (chỉ tiêu đề ra khoảng 5%), chỉ số CPI đạt 7% (chỉ tiêu dưới 10%), tỷ lệ hộ nghèo đạt 11% (chỉ tiêu 12%).

Để thực hiện tốt các mục tiêu và định hướng phát triển năm 2009, trong 4 tháng còn lại của năm 2009, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện các giải pháp, chính sách đã được đề ra trong Nghị quyết Trung ương 9 (khoá X), các Kết luận của Bộ Chính trị, các Nghị quyết của Quốc hội và của Chính phủ, tập trung thực hiện tốt 5 nhóm giải pháp.

Các nhóm giải pháp là thực hiện có hiệu quả các giải pháp kích thích kinh tế, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế; tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả, thúc đẩy giải ngân các nguồn vốn đầu tư, khuyến khích, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế bỏ vốn đầu tư phát triển.
Bên cạnh đó điều hành linh hoạt chính sách tài chính, tiền tệ, có các giải pháp kịp thời nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, ngăn ngừa tái lạm phát; tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội và làm tốt công tác chỉ đạo điều hành.

Sau khi thảo luận, Chính phủ nhất trí với mục tiêu tổng quát của của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2010 là tập trung mọi nỗ lực để lấy lại đà tăng trưởng của nền kinh tế, tạo tiền đề thúc đẩy tăng trưởng cao hơn trong các năm tiếp theo; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Đồng thời Chính phủ cũng nhất trí tập trung hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; phấn đấu ở mức cao nhất hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2006 - 2010).

(Theo TTXVN/Vietnam+)