BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phó TT chỉ đạo ngành tư pháp góp ý sửa Hiến pháp

Cập nhật ngày: 11/01/2010 - 05:34

Phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác ngành tư pháp khu vực phía Bắc năm 2010 tại Hà Nội ngày 11.1, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng chỉ đạo ngành tư pháp tham gia góp ý để bổ sung Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp.

Đẩy mạnh cải cách tư pháp

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng lưu ý 7 nhóm vấn đề lớn. Trong đó, ngành tư pháp cần đầu tư, nghiên cứu, đóng góp trí tuệ cho việc xây dựng các văn kiện chính trị quan trọng trình Đại hội Đảng lần thứ 11, đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách pháp luật, tham gia ý kiến để bổ sung phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992...

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng phát biểu tại hội nghị.

Cùng với nhiệm vụ xây dựng chiến lược phát triển ngành dài hạn, hai vấn đề lớn được Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đó là ngành tư pháp cần thực hiện hiệu quả công tác thi hành án dân sự và nâng cao chất lượng, hiệu quả giám định tư pháp, tháo gỡ điểm nghẽn của hoạt động này với việc chuẩn bị xây dựng dự án Luật giám định tư pháp.

Về công tác thi hành án dân sự, Phó Thủ tướng cho hay Đảng, Nhà nước quan tâm đến công tác thi hành án dân sự. Nhận định số lượng án tồn đọng lớn với 291.485 việc, trong đó số việc chưa có điều kiện thi hành chiếm hơn 70%, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nói tòa án cùng cơ quan thi hành án cần tìm cách tháo gỡ để tránh tình trạng hiểu luật pháp không nghiêm, bản án có hiệu lực mà không thi hành.

Theo báo cáo tổng kết ngành năm 2009 do Thứ trưởng thường trực Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên trình bày, ngành đã tiến hành thanh tra và xác minh, giải quyết 16 vụ khiếu nại, tố cáo. Thanh tra các Sở Tư pháp đã tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra theo chuyên ngành, tập trung vào một số lĩnh vực quản lý như công chứng, hộ tịch và luật sư.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Hoàng Thế Liên cho rằng công tác thanh tra chuyên ngành vẫn chỉ tập trung vào một số lĩnh vực, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa đảm bảo thời gian theo quy định. Việc phối hợp với Tổng cục thi hành án dân sự chưa chặt chẽ, đầy đủ dẫn đến một số khiếu kiện về thi hành án dân sự chưa được giải quyết dứt điểm.

Giải quyết những điểm nghẽn

Về các nhiệm vụ chủ yếu của ngành trong năm 2010, Thứ trưởng Hoàng Thế Liên nhấn mạnh sẽ tập trung giải quyết những "điểm nghẽn". Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức triển khai thực hiện luật thi hành án dân sự và các nghị định hướng dẫn thi hành, nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, trật tự an toàn xã hội.

Ngoài ra, ngành tập trung triển khai hiệu quả Luật Quốc tịch Việt Nam, xây dựng và trình Thủ tướng phê duyệt đề án thành lập Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, đẩy nhanh tiến độ trong việc giải quyết hồ sơ xin nhập, xin thôi, xin trở lại quốc tịch Việt Nam, triển khai đồng bộ việc đăng ký giữ quốc tịch cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài...

Chỉ đạo ngành Tư pháp, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cũng lưu ý nhiệm vụ hoàn thành quy hoạch tổ chức hành nghề công chứng cả nước, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 33 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với các tổ chức hoạt động của luật sư, xây dựng chiến lược và quy hoạch phát triển đội ngũ luật sư đến năm 2020 nhằm giải quyết thực trạng đội ngũ luật sư còn mỏng.

(Theo Vietnamnet)