BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngày 23.12.2014:

Sẽ tổ chức tôn vinh 316 Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Cập nhật ngày: 15/12/2014 - 12:00

Tại kỳ họp HĐND tỉnh vừa qua, UBND tỉnh đã trả lời ý kiến cử tri xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng đề nghị sớm giải quyết chính sách phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Theo ý kiến của cử tri, nhiều bà mẹ trong diện được phong tặng hiện nay đã tuổi cao, sức yếu, nếu không làm sớm thì e rằng sẽ không kịp.

Về kiến nghị trên, UBND tỉnh cho biết, thực hiện Nghị định số 56/2013/NĐ- CP ngày 22.5.2013 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, trong thời gian qua, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Chủ tịch nước phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 316 bà mẹ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Hiện tại, tỉnh đã nhận được các quyết định của Chủ tịch nước về việc phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 316 bà mẹ trên địa bàn tỉnh, trong đó phong tặng 54 mẹ và truy tặng 262 mẹ.

Dự kiến lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 316 bà mẹ sẽ được tổ chức vào ngày 23.12.2014.

Đ.V.T