BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tăng cường công tác tuyên truyền trong giải quyết đối với những vụ khiếu nại đông người

Cập nhật ngày: 02/11/2010 - 11:20

Sáng ngày 2.11.2010, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để thống nhất chủ trương và các biện pháp giải quyết đối với các hộ dân khiếu nại đông người. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

Văn phòng UBND tỉnh họp với các cơ quan truyền thông

Phát biểu tại cuộc họp, đại diện Văn phòng UBND tỉnh cho biết trong những năm trước đây, tình hình khiếu nại đông người trên địa bàn tỉnh diễn ra khá phức tạp. Đặc biệt là trong năm 2005, trên địa bàn huyện Tân Biên và Tân Châu có nhiều đơn khiếu nại. UBND tỉnh và các cấp, các ngành tập trung xem xét, xử lý theo quy định, đồng thời Thanh tra Chính phủ đã cử đoàn công tác về Tây Ninh phối hợp xử lý. Song song đó, tỉnh cũng có chính sách hỗ trợ về đất ở, nhà ở, đất sản xuất và vốn sản xuất đối với các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Kết quả sau một thời gian nỗ lực xử lý, tình trạng khiếu nại đông người cơ bản được giải quyết.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây tình trạng khiếu nại đông người có chiều hướng gia tăng. Trong đó có không ít hộ tham gia khiếu nại từ sự tác động của các hộ khác do không hiểu thấu đáo những quy định của pháp luật. Theo Văn phòng UBND tỉnh thì đây là một trong những hạn chế của cơ quan cung cấp thông tin và các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc tuyên truyền chủ trương, chính sách và những quy định của pháp luật liên quan đến khiếu nại, tố cáo để cho nhân dân hiểu rõ và thực hiện đúng.

Từ đó, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các cơ quan truyền thông tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân hiểu đúng chủ trương và chấp hành pháp luật Nhà nước, góp phần chấm dứt tình trạng khiếu nại đông người. Các cơ quan cung cấp thông tin sẽ hỗ trợ tối đa các cơ quan thông tấn, báo chí hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ.

S.T