BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tăng cường thông tin tuyên truyền đối ngoại, biển đảo, biên giới

Cập nhật ngày: 04/03/2011 - 06:06

Hôm 4.3.2011, Hội nghị toàn quốc “Tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc 2010, triển khai nhiệm vụ 2011” đã kết thúc sau hai ngày làm việc khẩn trương.

Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo TW, đồng chí Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và hơn 500 đại biểu đến từ các cơ quan báo chí, các bộ ban ngành và địa phương trong cả nước.

Với tổng số 21 báo cáo và các bài tham luận, Hội nghị khẳng định năm 2010, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, quảng bá hình ảnh đất nước, đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu sai trái, phục vụ đắc lực trọng tâm phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ an ninh chính trị và chủ quyền quốc gia của Đảng, Nhà nước.

Tuy nhiên bên cạnh đó, hội nghị cũng chỉ rõ một số hạn chế như thông tin chưa thật hấp dẫn, chưa phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Số lượng thông tin tuyên truyền đối ngoại bằng tiếng nước ngoài chưa nhiều. Việc ứng dụng các công nghệ truyền thông hiện đại còn chậm…

Phát biểu tổng kết tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh hoan nghênh thành tựu nổi bật của công tác thông tin tuyên truyền về ba lĩnh vực đối ngoại, biển đảo và biên giới năm 2010.

Đồng chí Đinh Thế Huynh cũng chỉ rõ, dù vậy, những hạn chế mà Hội nghị chỉ ra là xác đáng và cần được bổ khuyết trong năm 2011.

Về giải pháp triển khai các nhiệm vụ tuyên truyền về 3 lĩnh vực trên trong thời gian tới, Hội nghị đã thảo luận và đi đến thống nhất tập trung vào các vấn đề chính.

Đó là tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương, các cơ quan báo chí, truyền thông về tầm quan trọng của các công tác này; khẩn trương hoàn thiện cơ chế chỉ đạo, phân công, phối hợp công việc giữa các đơn vị làm công tác thông tin đối ngoại trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các ban, bộ, ngành liên quan; tiếp tục tăng cường tuyên truyền “Chiến lược biển đến năm 2020”; Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của nước ta về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài giữa Việt Nam và các nước láng giềng.

Cũng tại phiên bế mạc Hội nghị, Ban tuyên giáo TW đã trao bằng khen cho 41 tập thể và 44 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại, biển đảo và phân giới cắm mốc năm 2010.

(Theo chinhphu.vn)