BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thành phố: Trễ hẹn hồ sơ, thủ trưởng cơ quan phải xin lỗi công dân

Cập nhật ngày: 05/12/2014 - 12:00

Trong thời gian qua, công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị và UBND phường, xã thuộc Thành phố Tây Ninh đối với tổ chức, công dân có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn được kéo giảm qua từng năm.

Đạt được kết quả đó là nhờ nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, công chức Thành phố, góp phần tạo được lòng tin của người dân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của chính quyền 2 cấp.

Người dân đến liên hệ công việc ở bộ phận một cửa phường III, Thành phố.

Ảnh minh hoạ

Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số ít cơ quan, đơn vị và phường, xã vẫn còn chậm trễ trong giải quyết hồ sơ, dẫn đến tình trạng trễ hẹn và gây phiền hà cho người dân vì phải đi lại nhiều lần để nhận kết quả.

Vì vậy, để thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị và Quy tắc ứng xử văn hóa nơi công sở, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan hành chính và cán bộ, công chức khi giải quyết hồ sơ của tổ chức, công dân; kể từ tháng 12.2014, Chủ tịch UBND Thành phố Tây Ninh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND phường, xã phải có trách nhiệm “xin lỗi” tổ chức, công dân mỗi khi cơ quan, đơn vị và địa phương giải quyết hồ sơ trễ hẹn theo quy định.

Cụ thể, về hình thức xin lỗi, khi đến ngày hẹn trả kết quả nhưng chưa hoàn thành, cán bộ, công chức thụ lý giải quyết hồ sơ đó phải chủ động gọi điện xin lỗi tổ chức, công dân đó hoặc trực tiếp xin lỗi tổ chức, công dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả khi họ đến.

Sau đó, các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND phường, xã phải có thư xin lỗi gửi đến tổ chức, công dân kèm theo kết quả giải quyết hồ sơ. Đồng thời, văn bản này cũng phải được gửi đến Văn phòng HĐND-UBND Thành phố, Phòng Nội vụ Thành phố để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Thành phố và lưu hồ sơ làm cơ sở bình xét, đánh giá chất lượng cán bộ, công chức cuối năm.

Về nội dung xin lỗi, phải giải thích rõ lý do vì sao giải quyết hồ sơ còn trễ hẹn và cam kết thời gian hoàn thành, không để lặp lại trong thời gian tới.

Về thái độ xin lỗi, phải thật chân thành và cầu thị.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng giao Phòng Nội vụ Thành phố có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch UBND Thành phố hàng tháng.

Quế Hương