BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thị xã Tây Ninh đạt đô thị loại III

Cập nhật ngày: 09/12/2012 - 05:02

Toàn cảnh hội nghị.

(BTNO)- Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội đồng thẩm định Đề án đề nghị công nhận thị xã Tây Ninh đạt đô thị loại III. Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Quang Nghị chủ trì.

Tại buổi làm việc, sau khi xem qua bộ phim tài liệu “Thị xã Tây Ninh trên đường phát triển”, Hội đồng thẩm định đã nghe Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thảo trình bày nguyên nhân, mục đích của Đề án nâng cấp Thị xã Tây Ninh lên đô thị loại III.

Ông Trần Hữu Hậu - Chủ tịch UBND Thị xã Tây Ninh cũng đã báo cáo tóm tắt Đề án đề nghị công nhận thị xã Tây Ninh lên đô thị loại III.

Sau khi nghe phần báo cáo của lãnh đạo Thị xã, các thành viên của Hội đồng thẩm định đã đóng góp các ý kiến về Đề án và tiền hành chấm điểm, sau đó các thành viên của Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu quyết định số điểm cuối cùng.

Kết quả, điểm trung bình của Hội đồng thẩm định đối với Đề án đề nghị công nhận thị xã Tây Ninh là đô thị loại III đạt 85,57 điểm. Với số điểm này, theo quy định, thị xã Tây Ninh đã được Hội đồng thẩm định thống nhất công nhận là đô thị loại III. Đây là niềm vui lớn của nhân dân thị xã Tây Ninh, là nguồn lực để Thị xã tiếp tục phấn đấu lên thành phố trong thời gian tới.

Dự kiến lễ công bố thị xã Tây Ninh đạt đô thị loại III sẽ được UBND tỉnh tổ chức vào ngày 22.12 tới.

Xuân Vũ – Nhật Quang