BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông báo của Chủ tịch UBND tỉnh về chi trả tiền các khoản hỗ trợ bổ sung đối với dự án Khu Liên hợp Phước Đông – Bời Lời

Cập nhật ngày: 19/10/2011 - 06:27

Xây dựng hạ tầng trong Khu liên hợp Phước Đông - Bời Lời

Thực hiện Công văn 1218/CP-KTN ngày 23.7.2011 của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết vướng mắc trong bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Khu Liên hợp Công nghiệp- Đô thị- Dịch vụ Phước Đông – Bời Lời, UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát lại các khoản hỗ trợ theo quy định tại Nghị định 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định 44/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tây Ninh.

Ngày 26.9.2011 đã tổ chức triển khai phát phiếu tính toán chi hỗ trợ bổ sung đến từng hộ, gia đình có liên quan đến dự án Khu Liên hợp Công nghiệp- Đô thị- Dịch vụ Phước Đông – Bời Lời và đã tiếp nhận lại những ý kiến góp ý của các hộ dân trong vùng dự án. Ngày 6.10.2011 UBND tỉnh tổ chức buổi đối thoại trực tiếp và giải quyết các ý kiến thắc mắc, kiến nghị của các hộ dân liên quan đến dự án Khu Liên hợp Công nghiệp- Đô thị- Dịch vụ Phước Đông – Bời Lời.

Trước đây UBND tỉnh đã thông báo chi trả tiền hỗ trợ, bổ sung vào cuối tháng 10.2011. Nay UBND tỉnh thông báo thời gian, địa điểm chi trả tiền hỗ trợ bổ sung như sau:

- Thời gian: Bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút từ ngày 19.10.2011 (trong giờ làm việc).

- Địa điểm:

+ Đối với huyện Gò Dầu: Tại trụ sở UBND xã Bàu Đồn; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Gò Dầu, Tây Ninh- Phòng Giao dịch Phước Đông (gần trụ sở UBND xã Phước Đông).

+ Đối với huyện Trảng Bàng: Tại trụ sở xã UBND Gia Lộc; trụ sở UBND xã Đôn Thuận.

Giao trách nhiệm UBND huyện Trảng Bàng, huyện Gò Dầu chỉ đạo các phòng, ban và UBND các xã có liên quan đến dự án Khu Liên hợp Công nghiệp- Đô thị- Dịch vụ Phước Đông – Bời Lời tổ chức chi trả tiền hỗ trợ, bổ sung đúng theo thời gian, địa điểm nêu trên và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Nay UBND tỉnh thông báo đến các hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến việc hỗ trợ bổ sung nằm trong dự án Khu Liên hợp Công nghiệp- Đô thị- Dịch vụ Phước Đông – Bời Lời được biết, thực hiện.

UBND TỈNH TÂY NINH