baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông qua mục tiêu tăng trưởng 2010 khoảng 6,5%

Cập nhật ngày: 06/11/2009 - 06:07

Các đại biểu Quốc hội nhất trí cao với mục tiêu tăng trưởng khoảng 6,5%

Sáng 6.11, với 85,4% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội 2010. Theo đó, chỉ tiêu tăng trưởng GDP của năm 2010 được “chốt” ở mức khoảng 6,5%, trong khi chỉ số giá tiêu dùng không quá 7%.

Trước đó, trong Báo cáo giải trình, tiếp thu một số vấn đề kinh tế - xã hội của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, do Chủ nhiệm UB Kinh tế Hà Văn Hiền trình bày đã phân tích về việc cân nhắc, chốt lại các chỉ tiêu để trình Quốc hội thông qua.

Theo đó, về GDP, đa số ý kiến đại biểu nhất trí với phương án năm 2010 nên ở mức 6,5% (Chính phủ trình khoảng 6,5%). Một số ý kiến khác đề nghị xem xét thêm các phương án: tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6%-6,5% hoặc  tăng trên 6,5%.

Sau khi cân nhắc toàn diện và trao đổi ý kiến với Chính phủ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị Quốc hội chọn chỉ tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2010 khoảng 6,5%.

Về chỉ số giá tiêu dùng, qua thảo luận và kết quả Phiếu xin ý kiến, quá bán đại biểu Quốc hội (188/360 phiếu) tán thành với phương án chỉ số giá tiêu dùng năm 2010 tăng không quá 7%. Một số ý kiến tán thành với phương án tăng khoảng 7% và một số ý kiến đề nghị chỉ số giá tiêu dùng tăng không quá 8%.

Tiếp thu ý kiến đa số đại biểu Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội chỉ số giá tiêu dùng năm 2010 tăng không quá 7%. “Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn, đòi hỏi phải có sự tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt để vừa đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2010 là 6,5%, vừa ngăn chặn được lạm phát cao trở lại”, ông Hà Văn Hiền nhấn mạnh.

Về xuất khẩu, phân tích theo từng nhóm hàng xuất khẩu thường chiếm tỷ trong cao trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng năm cho thấy, khó có thể tăng nhiều so với năm 2009; một số nhóm hàng khác (như đá quý, kim loại) không có yếu tố tăng đột biến như năm 2009…

Để đạt được mức tăng trưởng kinh tế 6,5% một cách chắc chắn, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị Quốc hội chấp thuận phương án được đa số đại biểu Quốc hội tán thành (282/360) với mức tăng tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2010 cao hơn 6%.

Về các chỉ tiêu về xã hội và môi trường, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho biết, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu về xã hội, môi trường những năm vừa qua, nhiều ý kiến cho rằng, nếu thực hiện được như các chỉ tiêu do Chính phủ trình là một cố gắng lớn. 

Một số chỉ tiêu chính của năm 2010

Các chỉ tiêu kinh tế: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,5%; Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng trên 6% so với năm 2009; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội bằng khoảng 41% GDP ; Chỉ số giá tiêu dùng tăng không quá 7%.

Các chỉ tiêu xã hội: Số tỉnh đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở: 63 tỉnh; Tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động, trong đó đưa 8,5 vạn lao động đi làm việc ở nước ngoài; Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 10%; Số giường bệnh trên 1 vạn dân là 27,5 giường.

Các chỉ tiêu môi trường: Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh: 83%. Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch: 84%; Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý: 70%; Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường: 45%.

(Theo Dantri)