BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thủ tướng Chính phủ: Phê bình việc chậm xử lý sau thanh tra tại Công ty Cao su Tân Biên

Cập nhật ngày: 13/07/2009 - 05:51

Ngày 13.7, Văn phòng Chính phủ có công văn thông báo ý kiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Theo đó, Thủ tướng đã phê bình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Tây Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam chậm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý sau thanh tra tại Công ty Cao su Tân Biên.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Tây Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 77/TB-VPCP ngày 25.3.2008 và công văn số 6495/VPCP-KNTN ngày 1.10.2008 của Văn phòng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 10.2009.

Được biết, theo thông báo số 77/TB-VPCP ngày 25.3.2008 của Văn phòng chính phủ, Thủ tướng đã cho ý kiến kết luận, trong đó khẳng định Công ty cao su Tân Biên đã không thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về quản lý đất đai dẫn đến việc lãnh đạo công ty qua các thời kỳ đã cho mượn hơn 279 ha đất trái pháp luật, và để đất công bị lấn chiếm hơn 1.489 ha… Đến Công văn số 6495/VPCP-KNTN ngày 1.10.2008, Văn phòng chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng chính phủ, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về kết quả thanh tra Công ty Cao su Tân Biên, báo cáo kết quả thực hiện lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10.2008.

H.Y