Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng báo cáo Quốc hội về kinh tế- xã hội

Cập nhật ngày: 20/10/2011 - 11:56

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu trước Quốc hội.

Trong phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XIII hôm 20.10, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trình bày báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế-xã hội năm 2011, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 2012 và 5 năm 2011-1015.

Ra quyết sách kịp thời, đúng đắn

Theo báo cáo của Chính phủ, năm 2011, khó khăn và thách thức đều lớn hơn so với dự báo. Chính phủ đã phân tích kỹ tình hình, tham vấn các chuyên gia và ngay đầu tháng 2 đã ban hành Nghị quyết số 11 về những giải pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới. Bộ Chính trị đã có Kết luận số 02. Chính phủ đã báo cáo và Quốc hội đã có Nghị quyết số 59 điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.

Đó là những quyết sách kịp thời, đúng đắn, thể hiện bước tiến mới trong tư duy phát triển và khả năng phản ứng chính sách của Đảng và Nhà nước ta, được nhân dân đồng tình ủng hộ và quốc tế đánh giá cao”, Thủ tướng khẳng định.

 Với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân thực hiện những quyết sách nói trên, tình hình kinh tế - xã hội năm 2011 có nhiều kết quả tích cực, theo báo cáo của Chính phủ, thể hiện ở 6 nét chính.

Thứ nhất, lạm phát giảm dần, kinh tế vĩ mô có bước chuyển biến tích cực. Thứ hai, sản xuất kinh doanh được duy trì và tiếp tục phát triển. Thứ ba, tập trung chăm lo bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc. Thứ tư, hoạt động khoa học, công nghệ đạt được những kết quả tích cực; công tác bảo vệ môi trường được quan tâm chỉ đạo.

Thứ năm, cải cách hành chính đạt những kết quả thiết thực, phòng chống tham nhũng được quan tâm chỉ đạo. Thứ sáu, chính trị xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác đối ngoại đạt những kết quả tích cực.

Một số chỉ tiêu chủ yếu cho năm 2012 và 5 năm tới

Thủ tướng cho biết, tình hình kinh tế thế giới rất khó dự báo, mặt khác chúng ta thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2011 - 2015 mới được một năm; vì vậy, cần tiếp tục khẳng định mục tiêu tổng quát mà Đại hội 11 của Đảng đề ra cho cả nhiệm kỳ 5 năm, đó là: Phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh. Bảo đảm phúc lợi xã hội và an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tăng cường hoạt động đối ngoại và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và trật tự an toàn xã hội. Tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại

Mục tiêu tổng quát của năm 2012 là: Ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; bảo đảm phúc lợi xã hội, an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Từ các mục tiêu trên, Chính phủ đưa ra một số chỉ tiêu kinh tế, xã hội và môi trường. Cụ thể:

Chỉ tiêu kinh tế

Năm

2012

2015

Lạm phát