BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Giữ vững chủ quyền quốc gia, ổn định chính trị xã hội

Cập nhật ngày: 17/08/2010 - 10:42

Lễ mít tinh sáng 17.8 được tổ chức long trọng theo cấp Nhà nước tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Lễ diễu binh, diễu hành biểu dương lực lượng có 3.466 cán bộ, chiến sĩ và học viên tham gia.

Lễ diễu binh, diễu hành biểu dương lực lượng công an nhân dân.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt biểu dương những đóng góp to lớn của lực lượng CAND trong sự nghiệp giữ gìn an ninh chính trị, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. "Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận những chiến công, đóng góp, hy sinh, của lực lượng CAND vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc trong 65 năm qua".

Theo Thủ tướng, suốt chặng đường hơn 6 thập kỷ qua, lực lượng CAND đã không ngừng phấn đấu và trưởng thành. "Cán bộ, chiến sĩ CAND đã nêu cao bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, với Tổ quốc, với nhân dân, thường xuyên rèn luyện nêu cao phẩm chất và đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực công tác, gắn bó mật thiết với nhân dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân", Thủ tướng nhấn mạnh.

Đất nước ta đang trong chiến dịch công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập, thời cơ và vận hội mới đang mở ra nhưng cũng phải đương đầu với những khó khăn, thách thức mới. Thủ tướng lưu ý: "Tình hình thế giới và khu vực vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những bất trắc, khó lường, các thế lực thù địch vẫn ráo riết thực hiện các hoạt động diễn biến hòa bình, gây rối, gây bạo loạn làm mất ổn định chính trị xã hội, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và thay đổi chế độ chính trị ở nước ta".

"Những nhân tố đe dọa chủ quyền quốc gia và trật tự an toàn xã hội vẫn chưa bị đẩy lùi có nơi, có lúc còn diễn biến phức tạp", Thủ tướng nhấn mạnh.

Vì vậy, tình hình đặt ra yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới là hết sức nặng nề, quyết liệt đòi hỏi chúng ta "trong bất kỳ tình huống nào cũng phải giữ vững bằng được chủ quyền quốc gia và sự ổn định chính trị xã hội, tạo môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước".

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu lực lượng Công an phải chủ động đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra gây rối, gây bạo loạn, khủng bố, phá hoại, kiên quyết không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập chống phá chế độ, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng yếu và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

"Hơn lúc nào hết, lực lượng Công an phải tỏ rõ bản lĩnh chính trị, kiên định, vững vàng, nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới”, Thủ tướng nhấn mạnh.

"Công an nhân dân VN: Trung thành với Đảng, tận tụy với dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Nhân dịp này, lực lượng Công an vinh dự được Ban Chấp hành Trung ương Đảng tặng bức trướng với dòng chữ: “Công an nhân dân Việt Nam: Trung thành với Đảng, tận tụy với dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Trước đó, trong bài diễn văn của mình, Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh đã ôn lại truyền thống trung dũng, kiên cường của lực lượng CAND trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đại tướng Lê Hồng Anh nêu rõ: Lực lượng Công an nhân dân nguyện tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân, với Đảng và Nhà nước, suốt đời phấn đấu vì an ninh tổ quốc. Nêu cao tinh thần kiên quyết, mưu trí, dũng cảm đấu tranh phòng chống các loại tội phạm; kính trọng lễ phép, sẵn sàng hy sinh bảo vệ nhân dân.

(Theo Vietnamnet)