BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trình danh sách nhân sự các uỷ ban của Quốc hội

Cập nhật ngày: 27/07/2011 - 09:33

Chiều 27.7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trình bày trước phiên họp toàn thể của Quốc hội, Tờ trình đề cử nhân sự của Hội đồng dân tộc và các uỷ ban của Quốc hội.

Theo đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quốc hội xem xét danh sách đề cử để bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các uỷ viên Hội đồng dân tộc; Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và các uỷ viên của mỗi uỷ ban của Quốc hội; Trưởng Đoàn thư ký và các thư ký kỳ họp Quốc hội.

Trước đó, đầu phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến số Phó Chủ tịch và số uỷ viên Hội đồng dân tộc; số Phó Chủ nhiệm và số uỷ viên của mỗi uỷ ban của Quốc hội; số thành viên của Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội.

Quốc hội đã biểu quyết số Phó Chủ tịch và số uỷ viên Hội đồng dân tộc; số Phó Chủ nhiệm và số uỷ viên của mỗi uỷ ban của Quốc hội; số thành viên của Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội.

Theo đó, 95,6% đại biểu Quốc hội tán thành Hội đồng dân tộc của Quốc hội có 4 Phó Chủ tịch; tổng số 40 thành viên.

88,6% đại biểu Quốc hội tán thành Uỷ ban Pháp luật có 5 Phó Chủ nhiệm; 40 thành viên.

74,4% đại biểu Quốc hội tán thành Uỷ ban Tư pháp có 5 Phó Chủ nhiệm; 30 thành viên.

93,2% đại biểu Quốc hội tán thành Uỷ ban Kinh tế có 4 Phó Chủ nhiệm; 45 thành viên.

94,2% đại biểu Quốc hội tán thành Uỷ ban Tài chính, Ngân sách có 4 Phó Chủ nhiệm; 37 thành viên.

89,8% đại biểu Quốc hội tán thành Uỷ ban Quốc phòng và An ninh có 3 Phó Chủ nhiệm; 36 thành viên.

86,2% đại biểu Quốc hội tán thành Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng có 4 Phó Chủ nhiệm; 43 thành viên.

82% đại biểu Quốc hội tán thành Uỷ ban về các vấn đề xã hội có 4 Phó Chủ nhiệm; 50 thành viên.

92% đại biểu Quốc hội tán thành Uỷ ban Khoa học, công nghệ và môi trường có 4 Phó Chủ nhiệm; 33 thành viên.

91% đại biểu Quốc hội tán thành Uỷ ban Đối ngoại có 3 Phó Chủ nhiệm; 36 thành viên.

96,8% đại biểu Quốc hội tán thành Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội có 13 vị trong đó có Trưởng đoàn và 12 thành viên.

Cuối phiên họp toàn thể, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội miễn nhiệm Tổng kiểm toán Nhà nước đối với ông Vương Đình Huệ. Hiện, ông Huệ đã trải qua 5 năm công tác trong nhiệm kỳ 7 năm của chức vụ Tổng kiểm toán Nhà nước. Dự kiến ông Vương Đình Huệ sẽ được phân công nhận nhiệm vụ mới.

Danh sách ứng viên chủ tịch Hội đồng, chủ nhiệm uỷ ban

1. Chủ tịch Hội đồng dân tộc Ksor Phước năm nay 57 tuổi, quê Gia Lai, trình độ đại học, đại biểu Quốc hội các khóa 10, 11, 12, uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội khóa 12.

2. Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Phan Trung Lý năm nay 57 tuổi, quê Nghệ An, trình độ tiến sĩ, là đại biểu Quốc hội các khóa 10, 11, 12. Ông Lý là Phó chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội khóa 12, uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Hội luật gia Việt Nam.

3. Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện năm nay 57 tuổi, quê Thái Bình, trình độ tiến sĩ, là đại biểu Quốc hội khóa 11. Hiện ông là Phó chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương.

4. Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu năm nay 54 tuổi, quê An Giang, trình độ tiến sĩ, uỷ viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

5. Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển năm nay 53 tuổi, quê Phú Thọ, trình độ tiến sĩ, uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội khóa 12.

6. Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng An ninh Nguyễn Kim Khoa năm nay 56 tuổi, quê Phú Thọ, trình độ đại học, đại biểu Quốc hội các khóa 11. Nhiệm kỳ Quốc hội khóa 12, thiếu tướng Khoa là Phó chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh.

7. Chủ nhiệm Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên Đào Trọng Thi năm nay 60 tuổi, quê thành phố Hải Phòng, trình độ tiến sĩ, là uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa 12, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nga.

8. Chủ nhiệm Uỷ ban Các vấn đề xã hội Trương Thị Mai năm nay 53 tuổi, quê Quảng Bình, trình độ thạc sĩ, là đại biểu các khóa 10, 11, 12, uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa 12.

9. Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Công nghệ Môi trường Phan Xuân Dũng năm nay 51 tuổi, quê Hà Tĩnh, trình độ tiến sĩ khoa học, là uỷ viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ, Môi trường của Quốc hội khóa 12.

10. Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Trần Văn Hằng năm nay 56 tuổi, quê Nghệ An, trình độ tiến sĩ, đại biểu Quốc hội khóa 12, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

(Theo VOV/Vietnam+)