BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBBC Tây Ninh giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Tân Biên

Cập nhật ngày: 13/05/2016 - 09:38

Làm việc với đoàn có ông Nguyễn Văn Hồng- Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch UBBC huyện Tân Biên.

Quang cảnh buổi giám sát.

Qua giám sát cho thấy, thời gian qua, UBBC huyện và các xã, thị trấn đã chuẩn bị các bước cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đúng theo tiến độ đề ra. Toàn huyện Tân Biên đã tổ chức được 212 cuộc triển khai công tác bầu cử cho hơn 21.600 lượt người; đã treo 272 băng rôn, 25 pa nô, cấp phát hơn 2.800 tờ bướm, 150 quyển tài liệu về các văn ban liên quan đến công tác bầu cử.

Huyện đã thành lập và chuẩn bị 67 điểm bầu cử với 67 thùng phiếu chính và 67 thùng phiếu phụ để đưa đến tận nhà những cử tri già yếu, tàn tật giúp họ dễ dàng bỏ phiếu bầu.

Theo thống kê, đến thời điểm hiện nay, toàn huyện có 72.355 cử tri; công tác in ấn thẻ cử tri được thực hiện đúng tiến độ, hiện đã cấp phát thẻ đạt trên 40%; trang trí, sắp xếp khu vực bỏ phiếu thuận tiện cho cử tri đi bầu.

Công tác bảo đảm an ninh trật tự cũng được tổ chức thực hiện tốt trên địa bàn toàn huyện. Tuy nhiên việc hướng dẫn triển khai trang trí khu vực bỏ phiếu còn chậm, một số thông tin trên thẻ cử tri còn sai sót nên phải chỉnh sửa, cấp phát lại...

Đoàn đã ghi nhận những mặt làm được và hướng dẫn các bước còn lại để huyện tập trung thực hiện, đảm bảo cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp vào ngày 22.5.2016 thành công tốt đẹp.

Đức Thịnh