baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 7.2009: Xem xét thông qua một số quy hoạch quan trọng

Cập nhật ngày: 08/07/2009 - 08:23

Phiên họp được tổ chức hôm 7.7 để xem xét thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển bưu chính, viễn thông tỉnh Tây Ninh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; Quy hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tây Ninh đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Quy hoạch phát triển nhà ở xã hội tỉnh Tây Ninh đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. Phiên họp do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Hùng Việt chủ trì.

Trình bày về dự thảo Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, mục tiêu phát triển bưu chính đến năm 2015 đạt mức độ phục vụ bình quân dưới 2 km/điểm phục vụ và số dân phục vụ bình quân dưới 3.500 người/điểm phục vụ. Song song đó là phát triển các dịch vụ bưu chính mới như: dịch vụ trả lương hưu, dịch vụ thanh toán, dịch vụ nhờ thư phát... Mục tiêu phát triển viễn thông đến năm 2015 là: phát triển mạng lưới lên công nghệ NGN; phát triển, nâng cấp mạng thông tin di động lên công nghệ 3G; ngầm hoá hạ tầng mạng ngoại vi; xây dựng hạ tầng viễn thông… Chỉ tiêu trước mắt vào năm 2010 là: 100% xã có cáp quang; đảm bảo 100% xã có sóng di động; 100% thuê bao Internet là thuê bao băng thông rộng.

Trình bày dự thảo quy hoạch phát triển nhà ở tỉnh Tây Ninh, đại diện Sở Xây dựng cho biết định hướng xây dựng quy hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh là phát triển nhanh về số lượng, nâng cao chất lượng nhà ở dựa trên tốc độ phát triển kinh tế địa phương và nhu cầu của nguời dân. Mục tiêu chung là đến năm 2020 mọi người đều có chỗ ở, kể cả cán bộ công nhân viên và những người có thu nhập thấp. Phấn đấu mỗi gia đình đều có căn hộ để ở với diện tích bình quân khoảng 15 mét vuông/người. Cụ thể đến năm 2020: xây dựng khoảng từ 15.000 đến 23.000 căn nhà ở xã hội, trong đó có phân nửa là nhà lưu trú dành cho công nhân; xây dựng khoảng 5.000 căn nhà thương mại, trong đó khoảng 10% là nhà cao cấp và 90% nhà trung bình và xây dựng khoảng 13.000 nhà thương mại giá thấp dành cho người có thu nhập thấp.

Tại phiên họp, các thành viên UBND tỉnh và lãnh đạo các ngành đã có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực để các đơn vị chủ trì và các đơn vị tư vấn hoàn chỉnh các quy hoạch, nâng cao tính khả thi.

S.T