BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo:

Ưu tiên đầu tư cho y tế dự phòng, y tế cơ sở, nhất là những vùng còn khó khăn

Cập nhật ngày: 28/02/2016 - 10:21

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân thăm, tặng hoa y, bác sĩ  Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại Công văn số 70-CV/TU về thực hiện Kết luận số 118-KL/TW, ngày 4.1.2016 của Ban Bí thư (khoá XI) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 23.2.2005 của Bộ Chính trị (khoá IX) về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, tích cực hơn nữa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã đề ra trong Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX), Kế hoạch số 104-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Kết luận số 118-KL/TW của Ban Bí thư (khoá XI) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX) về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và quần chúng; quán triệt sâu sắc các quan điểm cơ bản của Đảng về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới. Đề ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả để khắc phục những vướng mắc, hạn chế thời gian qua, bảo đảm thích ứng được với sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Phát triển y tế dự phòng, y tế cơ sở; chủ động phòng, chống dịch bệnh, kiên quyết không để xảy ra các dịch bệnh lớn.

Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế theo hướng đổi mới, bảo đảm sự quản lý thống nhất theo ngành dọc và sự phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương. Tiếp tục tăng chi ngân sách Nhà nước cho y tế với tốc độ cao hơn tốc độ tăng chi bình quân chung của ngân sách Nhà nước; ưu tiên đầu tư cho y tế dự phòng, y tế cơ sở, nhất là những vùng còn khó khăn. Chính sách tài chính y tế chuyển từ sự bao cấp, hỗ trợ của Nhà nước cho hệ thống y tế sang hỗ trợ trực tiếp cho người sử dụng dịch vụ y tế qua bảo hiểm y tế; đẩy nhanh tiến độ thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, tiếp tục thực hiện các chính sách xã hội hoá để thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển y tế.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu ngành y tế nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, bảo đảm cho người dân dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ y tế cơ bản, triển khai đồng bộ các giải pháp giảm quá tải bệnh viện. Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở, nhất là đối với khu vực nông thôn, biên giới. Phát triển y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại. Đổi mới căn bản, toàn diện công tác đào tạo, sớm giải quyết tình trạng bất cập về chất lượng và cơ cấu nguồn nhân lực y tế. Đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ, tăng cường hợp tác về y tế. Nâng cao tinh thần, thái độ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, viên chức y tế trong phục vụ người bệnh.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục, thông tin, truyền thông về lĩnh vực này; xử lý nghiêm những trường hợp đưa tin thiếu trung thực, sai sự thật trong lĩnh vực y tế. Đẩy mạnh các phong trào rèn luyện thân thể, vệ sinh phòng bệnh, tăng cường xử lý ô nhiễm môi trường, thực hiện tốt các chương trình dinh dưỡng, giảm tỷ lệ bệnh tật, tỷ lệ tử vong.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về y tế và bảo hiểm y tế, cải cách mạnh mẽ thủ tục khám bệnh, chữa bệnh nhằm giảm phiền hà cho người dân; đẩy nhanh việc đấu thầu chung thuốc và mua sắm thiết bị, vật tư y tế trong các cơ sở y tế công lập; quản lý tốt hành nghề y dược tư nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý nhập khẩu thuốc, vật tư y tế và thực phẩm chức năng; xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế.

TT


 
Liên kết hữu ích