BAOTAYNINH.VN trên Google News

Văn phòng Huyện uỷ Gò Dầu dẫn đầu phong trào thi đua năm 2015

Cập nhật ngày: 31/01/2016 - 04:56

Năm 2015, văn phòng cấp uỷ thực hiện tốt vai trò tham mưu, tổng hợp thông tin giúp cấp uỷ mà trực tiếp là ban thường vụ, thường trực cấp uỷ trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp uỷ; tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và công tác đối ngoại của cấp uỷ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân trao cờ và bằng khen cho các đơn vị đạt thành tích.

Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và các ngày lễ lớn trong năm, chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các khiếu nại, tố cáo phát sinh và tồn đọng; giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ chỉ đạo chọn điểm, thí điểm theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội đảng bộ cấp mình, nhiệm kỳ 2015-2020;  chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá và năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; quy chế làm việc của cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra, nghị quyết năm 2016; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ kịp thời.  

Lãnh đạo và chuyên viên văn phòng cấp uỷ tham gia tổ chỉ đạo điểm, thí điểm cấp cơ sở, cấp huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Tham gia các đoàn công tác về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác nhân sự, văn kiện chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp huyện và cơ sở.

Tổng hợp xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất và kết luận của cấp uỷ về tình hình kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh. Tham mưu thực hiện tốt công tác tài chính đảng, nhất là kinh phí đại hội cấp mình trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Các mặt công tác văn thư, lưu trữ, công nghệ thông tin, tài chính, quản trị, tổ chức bộ máy... có nhiều chuyển biến tích cực, hỗ trợ cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết năm đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, công chức Văn phòng cấp uỷ đã đạt được trong năm 2015, nhất là đã tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Về phương hướng thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ yêu cầu Văn phòng cấp uỷ tích cực, chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu, giúp việc cho cấp uỷ; đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới cơ chế làm việc; nâng cao trình độ, năng lực công tác; không ngừng không ngừng nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ…

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2015 cho Văn phòng Huyện uỷ Gò Dầu; bằng khen cho Văn phòng Huyện uỷ Hoà Thành và Văn phòng Huyện uỷ Trảng Bàng.

Tố Tuấn