Hôm nay khai mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Theo kế hoạch, Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV sẽ làm việc trong thời gian 28 ngày (không kể ngày nghỉ) và họp phiên bế mạc vào ngày 27/11.