Giám sát PCCC, nhiều bộ trưởng quan trọng 'chưa một lần đến dự họp'

Theo bà Lê Thị Nga, khó khăn trong giám sát PCCC là có một số bộ rất quan trọng chưa một lần bộ trưởng đến dự cuộc làm việc nào của đoàn mà "nay cử người này, mai cử người khác".