Bớt quy định khác thường mới tạo sân chơi sòng phẳng

Phải bớt đi những quy định khác thường, thêm nhiều quy định hợp lý, khi đó mới tạo ra sân chơi sòng phẳng cho mọi doanh nghiệp, bảo vệ tối đa người tiêu dùng.