Chính phủ muốn giải quyết cơ bản các vụ khiếu kiện đông người trong 2017

Triển khai xây dựng Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội và Tp.HCM...