Quốc hội khóa XIV làm công tác nhân sự trong tuần đầu kỳ họp thứ 4

Trong một tháng làm việc, Quốc hội sẽ phê chuẩn 2 thành viên mới của Chính phủ, bàn thảo về cao tốc Bắc - Nam, sân bay Long Thành, thông qua nhiều dự án luật, nghị quyết.