Khi đại biểu “ngại va chạm”

Qua hơn hai năm tham gia, không chỉ có đại biểu không sắp xếp được thời gian tiếp xúc cử tri, mà có đại biểu “ngại va chạm” nên không dám phát biểu, thế thì cử tri biết gửi gắm nguyện vọng vào đâu?