Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen”

Thời gian qua, lực lượng Công an đã xử lý nhiều nhóm đối tượng cho vay lãi nặng; đồng thời, các ngành chức năng, chính quyền địa phương cũng đã nỗ lực tuyên truyền nên “tín dụng đen” dần hạn chế, không còn cảnh các đối tượng cho vay lãi nặng công khai đi phát tờ rơi, dán quảng cáo như trước đây.