Tây Ninh: Thả hơn nữa triệu con cá giống vào hồ Dầu Tiếng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa cho thả hơn 515.000 con cá giống vào hồ Dầu Tiếng, gồm các chủng loại: Mè hoa, Trắm cỏ, Chép, cá tra, cá Lăng nha và cá Thát lát cườm. Đợt thả cá giống lần này được thực hiện trong ba ngày, từ 15-17.10.2020.