Triển vọng từ mô hình nuôi chim trĩ ở Bến Cầu

Mô hình nuôi chim trĩ không mới, được thực hiện ở nhiều địa phương trong nước. Song ở Tây Ninh, nuôi chim trĩ chưa phổ biến, chỉ ít hộ nuôi, với quy mô nhỏ. Hiện nay, ở huyện Bến Cầu đã xuất hiện một trang trại nuôi chim trĩ đỏ Tâm Hậu với số lượng lớn.