Hàng giả, hàng nhái tràn lan

Năm 2017, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã phát hiện 779 vụ vi phạm, trong đó, 42 vụ vi phạm gian lận thương mại, 38 vụ vi phạm về hàng giả và quyền sở hữu trí tuệ, 223 vụ vi phạm khác trong kinh doanh.